Pinterest

Skilte

28 Pins69 Followers
Skilte har været anvendt af told- og skattevæsenet gennem tiden for at vise, hvor de havde til huse og hvor man fx. kunne få svar på spørgsmål af told- og skattemæssig karakter.
En toldkontrol var en enhed i toldvæsenet, som var placeret ved landegrænsen til Tyskland, i havne, lufthavne og ved grænseforskudte tjenestesteder på steder, hvor der var trafik, men hvor der ikke var toldkamre. Toldkontrollerne foretog grænsekontrol af rejsende, trafikmidler og varer. Funktionen er fortsat  i ToldSkat og SKAT under andre navne.

En toldkontrol var en enhed i toldvæsenet, som var placeret ved landegrænsen til Tyskland, i havne, lufthavne og ved grænseforskudte tjenestesteder på steder, hvor der var trafik, men hvor der ikke var toldkamre. Toldkontrollerne foretog grænsekontrol af rejsende, trafikmidler og varer. Funktionen er fortsat i ToldSkat og SKAT under andre navne.

Med indførelsen af lov om indskomst- og formueskat i 1903 blev Danmark inddelt i 73 skattekredse. Hver skattekreds fik et skatteråd. Skatterådet var en administrativ instans for behandling af klager over den kommunale ligningsmyndigheds skatteansættelser. Skatterådene blev i 1990 sammenlagt med ligningskommissionerne til skatteankenævn.

Med indførelsen af lov om indskomst- og formueskat i 1903 blev Danmark inddelt i 73 skattekredse. Hver skattekreds fik et skatteråd. Skatterådet var en administrativ instans for behandling af klager over den kommunale ligningsmyndigheds skatteansættelser. Skatterådene blev i 1990 sammenlagt med ligningskommissionerne til skatteankenævn.

En skyldkreds var en administrativ geografisk inddeling til brug for vurdering af fast ejendom. Skyldrådet ledede ejendomsvurderingerne i en skyldkreds. Efter indførelsen af lov om indkomst- og formueskat i 1903, og den deraf følgende omfattende ejendomsvurdering, blev landet inddelt i 140 skyldkredse, 3-10 i hvert amt.

En skyldkreds var en administrativ geografisk inddeling til brug for vurdering af fast ejendom. Skyldrådet ledede ejendomsvurderingerne i en skyldkreds. Efter indførelsen af lov om indkomst- og formueskat i 1903, og den deraf følgende omfattende ejendomsvurdering, blev landet inddelt i 140 skyldkredse, 3-10 i hvert amt.

Kontor som husede en kommunes skatteforvaltning og hvor kommunens borgere indtil 2005 kunne henvende sig i sager vedr. skat.

Kontor som husede en kommunes skatteforvaltning og hvor kommunens borgere indtil 2005 kunne henvende sig i sager vedr. skat.

Amtsskatteinspektoratet blev oprettet i perioden 1967-73 ved en sammenlægning af amtsligningsinspektoraterne og amtstuerne. Amtsskatteinspektoraterne var herefter frem til 1990 den lokale statslige myndighed. Amtsskatteinspektoraterne blev i forbindelse med ToldSkat-fusionen pr. 1. april 1990 lagt sammen med distriktstoldkamrene og blev til told- og skatteregionerne.

Amtsskatteinspektoratet blev oprettet i perioden 1967-73 ved en sammenlægning af amtsligningsinspektoraterne og amtstuerne. Amtsskatteinspektoraterne var herefter frem til 1990 den lokale statslige myndighed. Amtsskatteinspektoraterne blev i forbindelse med ToldSkat-fusionen pr. 1. april 1990 lagt sammen med distriktstoldkamrene og blev til told- og skatteregionerne.

I 1952 skiftede Grænsegendarmeriet navn til Toldgrænsekorpset. Korpset patruljerede langs den dansk-tyske grænse, hvor det varetog toldmæssige og grænsepolitimæssige opgaver. Toldgrænsekorpset var organiseret i afsnit og blev i 1969 en del af Toldvæsenet. Skiltet er fra Lydersholm øst for Tønder.

I 1952 skiftede Grænsegendarmeriet navn til Toldgrænsekorpset. Korpset patruljerede langs den dansk-tyske grænse, hvor det varetog toldmæssige og grænsepolitimæssige opgaver. Toldgrænsekorpset var organiseret i afsnit og blev i 1969 en del af Toldvæsenet. Skiltet er fra Lydersholm øst for Tønder.

Kongelig Toldkontrol, Frederik den 9. Kongeligt Toldkammer, Margrethe den 2.

Kongelig Toldkontrol, Frederik den 9. Kongeligt Toldkammer, Margrethe den 2.

Med indførelsen af lov om indkomst- og formueskat i 1903 blev Danmark inddelt i 73 skattekredse. Hver skattekreds fik et skatteråd. Skatterådet var en administrativ instans for behandling af klager over den kommunale ligningsmyndigheds skatteansættelser. Skatterådene blev i 1990 sammenlagt med ligningskommissionerne til skatteankenævn.

Med indførelsen af lov om indkomst- og formueskat i 1903 blev Danmark inddelt i 73 skattekredse. Hver skattekreds fik et skatteråd. Skatterådet var en administrativ instans for behandling af klager over den kommunale ligningsmyndigheds skatteansættelser. Skatterådene blev i 1990 sammenlagt med ligningskommissionerne til skatteankenævn.

Oprettet formelt i 1632. Fusioneret med statsskattevæsenet i 1990 til ToldSkat.

Oprettet formelt i Fusioneret med statsskattevæsenet i 1990 til ToldSkat.

En stillingsbetegnelse i toldvæsenet. Før de store rationaliseringer i toldvæsenet sidst i 1960'erne var en vicetoldinspektør f.eks. leder af beskatningsafdelingen ved de mellemstore toldkamre i provinsen. Efter rationaliseringerne blev vicetoldinspektør stillingsbetegnelsen for sektionsledere i toldvæsenet. Stillingsbetegnelsen udgik i forbindelse med ToldSkat-fusionen i 1990.

En stillingsbetegnelse i toldvæsenet. Før de store rationaliseringer i toldvæsenet sidst i 1960'erne var en vicetoldinspektør f.eks. leder af beskatningsafdelingen ved de mellemstore toldkamre i provinsen. Efter rationaliseringerne blev vicetoldinspektør stillingsbetegnelsen for sektionsledere i toldvæsenet. Stillingsbetegnelsen udgik i forbindelse med ToldSkat-fusionen i 1990.

Et frilager var et lager bevogtet af toldvæsenet, hvor varer kunne henligge ufortoldede og ubeskattede. Varerne måtte pakkes om, men ikke forarbejdes eller forbruges. Der var oprettet otte statsfrilagre og enkelte private frilagre. Skiltet stammer fra frilageret på Københavns Toldbod, som var det største statslige frilager. Toldvæsenets frilagre blev nedlagt med toldreformen i 1971.

Et frilager var et lager bevogtet af toldvæsenet, hvor varer kunne henligge ufortoldede og ubeskattede. Varerne måtte pakkes om, men ikke forarbejdes eller forbruges. Der var oprettet otte statsfrilagre og enkelte private frilagre. Skiltet stammer fra frilageret på Københavns Toldbod, som var det største statslige frilager. Toldvæsenets frilagre blev nedlagt med toldreformen i 1971.

En stillingsbetegnelse i toldvæsenet, som gennem tiderne har haft forskellig hierakisk placering - højest omkring 1900 hvor skiltet stammer fra, og hvor toldkontrolløren var en tilsynsførende toldembedsmand. Stillingsbetegnelsen udgik i forbindelse med ToldSkat-fusionen i 1990.

En stillingsbetegnelse i toldvæsenet, som gennem tiderne har haft forskellig hierakisk placering - højest omkring 1900 hvor skiltet stammer fra, og hvor toldkontrolløren var en tilsynsførende toldembedsmand. Stillingsbetegnelsen udgik i forbindelse med ToldSkat-fusionen i 1990.

Grænsegendarmeriet skiftede i 1952 navn til Toldgrænsekorpset. Korpset patruljerede langs den dansk-tyske grænse, hvor det varetog toldmæssige og grænsepolitimæssige opgaver. Toldgrænsekorpset var organiseret i afsnit. Toldgrænsekorpset blev i 1969 en del af toldvæsenet.

Grænsegendarmeriet skiftede i 1952 navn til Toldgrænsekorpset. Korpset patruljerede langs den dansk-tyske grænse, hvor det varetog toldmæssige og grænsepolitimæssige opgaver. Toldgrænsekorpset var organiseret i afsnit. Toldgrænsekorpset blev i 1969 en del af toldvæsenet.

Oprettet formelt i 1632. Fusioneret med statsskattevæsenet i 1990 til ToldSkat.

Oprettet formelt i Fusioneret med statsskattevæsenet i 1990 til ToldSkat.

Toldvæsenet var fra de store rationaliseringer sidst i 1960'erne og frem til 1990 organiseret med Direktoratet for Toldvæsenet som den centrale enhed og med et skiftende antal distriktstoldkamre som lokalforvaltning. Sidst i 1980'erne var der 31 distriktstoldkamre i provinsen og seks i Københavns tolddistrikt. DT 4, der lå i Aldersrogade i Kbh NV, varetog bl.a. kontrol med trafikmidler i København med undtagelse af Kbhs Lufthavn, Kastrup. Kontrollen her blev varetaget af DT 1, Amager.

Toldvæsenet var fra de store rationaliseringer sidst i 1960'erne og frem til 1990 organiseret med Direktoratet for Toldvæsenet som den centrale enhed og med et skiftende antal distriktstoldkamre som lokalforvaltning. Sidst i 1980'erne var der 31 distriktstoldkamre i provinsen og seks i Københavns tolddistrikt. DT 4, der lå i Aldersrogade i Kbh NV, varetog bl.a. kontrol med trafikmidler i København med undtagelse af Kbhs Lufthavn, Kastrup. Kontrollen her blev varetaget af DT 1, Amager.

Kommunal afdeling der tog sig af ligning og opkrævning af skat m.m.

Kommunal afdeling der tog sig af ligning og opkrævning af skat m.