P.S. Krøyer. Skagens jægere; maleri, 1898. ARoS Aarhus Kunstmuseum. I gruppen af mænd, der hviler ud efter jagten en tidlig morgen, ses yderst th. Krøyer selv (liggende) og Michael Ancher, yderst tv. hotelejer Degn Brøndum og arkitekten Ulrik Plesner.

Hunters of Skagen (Peder Severin Kroyer - )

Edvard Petersens maleri Udvandrere paa Larsens Plads fra 1890.

Erik Henningsen Emigrants on Larsen's Space (Danish people emigrating)

Et typisk billede fra perioden før "det moderne gennembrud", hvor man ikke skildrer realismen

Et typisk billede fra perioden før "det moderne gennembrud", hvor man ikke skildrer realismen

Erik Henningsen (1855-1930): Worn Out (Udslidt), 1889

Hans Andersen Brendekilde: "Udslidt" (Worn out) oil on canvas, Fyns Kunstmuseum, Odense, Denmark

Erik Henningsen - Sat ud 1892 - Det moderne gennembrud

1892 composition “Evicted” by the Danish painter Erik Henningsen

Amalie Skram. En af det moderne gennembrud mest betydningsfulde kvindelige forfattere.

Amalie Skram. En af det moderne gennembrud mest betydningsfulde kvindelige forfattere.

det moderne gennembrud vs. romantikken

det moderne gennembrud vs. romantikken

Summum jus, summa injuria. Barnemordet  Erik Henningsens (1855-1930) maleri fortæller en tragisk historie om en fattig ung pige. Hun har, tvunget af samfundets uskrevne love, taget sit nyfødte barns liv, og nu må hun underkaste sig samfundets skrevne lov. Socialrealisme var en vigtig del af det moderne gennembrud.

Erik Henningsen Summus jus, summa injuria / Barnemordet (The infantcide), 1886

Det moderne gennembrud   da kunsten blev kritisk

From Fra Burmeister og Wain's Iron Foundry, by Peder Severin Krøyer, 1885

Georg Brandes ser mega smug ud.    Han var med sine forelæsninger, "Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur", som startede den 3. november 1871, katalysatoren for det moderne gennembrud

Georg Brandes ser mega smug ud. Han var med sine forelæsninger, "Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur", som startede den 3. november 1871, katalysatoren for det moderne gennembrud

Copenhagen

Copenhagen

Pinterest
Search