พุทธวจน

พุทธวจนะ คือ คำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ ของพระพุทธเจ้าโดยตรง
16 Pins21 Følgere
Your Composition

Your Composition

ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท สายเกิด

ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท สายเกิด

ปฏิจจสมุปบาท

พุทธวจน-เตรียมตัวก่อนตาย ควรปฏิบัติอย่างไร?

พุทธวจน-เตรียมตัวก่อนตาย ควรปฏิบัติอย่างไร?

พุทธวจน-Tonight Show_2013-01-07

พุทธวจน-Tonight Show_2013-01-07

เป็นพยาบาลมีหน้าที่ให้การระงับความรู้สึกกับคนไข้ที่สมองตาย จะเป็นบาปหรือ...

เป็นพยาบาลมีหน้าที่ให้การระงับความรู้สึกกับคนไข้ที่สมองตาย จะเป็นบาปหรือ...

สนทนาธรรมเช้าวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 (วันปิยะมหาราช)

สนทนาธรรมเช้าวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 (วันปิยะมหาราช)

พอจ เมตตาอธิบายเรื่องสังโยชน์ การละสังโยชน์ในขั้นต่างๆ จะได้อริยะบุคคลขั...

พอจ เมตตาอธิบายเรื่องสังโยชน์ การละสังโยชน์ในขั้นต่างๆ จะได้อริยะบุคคลขั...

สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558

สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558

สนทนาธรรมบ่ายวันพฤหัสที่ 16 กรกฏาคม 2558 (แสดงธรรมให้กับคณะ วปอ)

สนทนาธรรมบ่ายวันพฤหัสที่ 16 กรกฏาคม 2558 (แสดงธรรมให้กับคณะ วปอ)


Flere idéer
ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท สายเกิด

ปฏิจจสมุปบาท

แชร์ประสบการณ์ พุทธวจน เปลี่ยนชีวิตใหม่ได้จริงๆ (การใช้ความทุกข์ให้เป็นป...

แชร์ประสบการณ์ พุทธวจน เปลี่ยนชีวิตใหม่ได้จริงๆ (การใช้ความทุกข์ให้เป็นป...

คำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ ของพระพุทธเจ้าโดยตรง

คำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ ของพระพุทธเจ้าโดยตรง

พุทธวจน faq อานิสงส์ของการกล่าวสรรเสริญคุณของพระศาสดา คืออย่างไร - YouTube

พุทธวจน faq อานิสงส์ของการกล่าวสรรเสริญคุณของพระศาสดา คืออย่างไร - YouTube

เปิดเผยเดรัจฉานวิชา

เปิดเผยเดรัจฉานวิชา

พุทธวจน-ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ

พุทธวจน-ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์_2013-01-19

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์_2013-01-19

▶ พุทธวจนบรรยาย ณ ธ.กรุงเทพ (สนง.ใหญ่)_2013-05-20

▶ พุทธวจนบรรยาย ณ ธ.กรุงเทพ (สนง.ใหญ่)_2013-05-20

พุทธวจน

พุทธวจน

พุทธวจน

พุทธวจน

Pinterest
Søg