Bevægelse i folkeskolen - Vores viden på området

Bevægelse er et krav gennem den nye reform. Der er stort fokus på emnet, både i ministeriet og på landsplan i folkeskolerne. På lærermøder, fagudvalgsmøder, teammøder osv. falder snakken ofte på problemet og emnet. På trods af nedskrevne krav om bevægelse i undervisningen, er der stadig megen diskussion om emnet. Derfor er det nødvendigt med løsningsforslag, for at kunne afhjælpe problemet og udfordringen. Vi har udarbejdet en idébank med løsningsforslag. Dette fremgår nederst på siden.
Løsningsforslag:  Forslag til hvordan bevægelse bliver en del af undervisningen.

Løsningsforslag: Forslag til hvordan bevægelse bliver en del af undervisningen.

Kritik: Rammerne er et problem.

45 minutters bevægelse vil ikke ske på alle skoler

Kritik: Rammerne er et problem.

Kritik: Hvad er “bevægelse”? (Det er ikke nok, at rejse sig op i timerne)

Kritik: Hvad er “bevægelse”? (Det er ikke nok, at rejse sig op i timerne)

Kritik: Usikker effekt.

Kritik: Usikker effekt.

Løsningsforslag: Dansk skoleidræts hæfte om bevægelse og læring - både faglige pointer og inspiration.

Løsningsforslag: Dansk skoleidræts hæfte om bevægelse og læring - både faglige pointer og inspiration.

Løsningsforslag: Dansk skoleidræts hæfte om bevægelse og læring - både faglige pointer og inspiration.

Løsningsforslag: Dansk skoleidræts hæfte om bevægelse og læring - både faglige pointer og inspiration.

Løsningsforslag: EVA rapporten kommer her med 10 tip til hvordan man kan integrere bevægelse.

Løsningsforslag: EVA rapporten kommer her med 10 tip til hvordan man kan integrere bevægelse.

En kort beskrivelse af bevægelse i undervisningen.

En kort beskrivelse af bevægelse i undervisningen.

Løsningsforslag:  Sæt skolen i bevægelse

Løsningsforslag: Sæt skolen i bevægelse

Pinterest
Søg