Explore History and more!

Side 3 af vurderingen af planen for en vejdæmning mellem Bogø og Farø. Vandbygningsvæsenets Direktorat i skrivelse af 1. juni 1944, side 3. Rigsarkivet. JH-002 Vandbygningsvæsenets 1. ingeniørkontor. 1921-1963. Sager vedr. vej- og jernbanebroer og vejdæmninger. Askø-Lilleø 1921. Ulvsund-broen 1963. Læg 230 Farø-Bogø. Klik ad et par gange på billedet af tekstsiden for at få den frem i næsten fuld størrelse.

Side 3 af vurderingen af planen for en vejdæmning mellem Bogø og Farø. Vandbygningsvæsenets Direktorat i skrivelse af 1. juni 1944, side 3. Rigsarkivet. JH-002 Vandbygningsvæsenets 1. ingeniørkontor. 1921-1963. Sager vedr. vej- og jernbanebroer og vejdæmninger. Askø-Lilleø 1921. Ulvsund-broen 1963. Læg 230 Farø-Bogø. Klik ad et par gange på billedet af tekstsiden for at få den frem i næsten fuld størrelse.

Bogø Badehotel "Søvang", tidligt i 1900-tallet. Udsigt fra hotellets have. Postkort i Det Kongelige Biblioteks Kort- og Billedsamling.

Bogø Badehotel "Søvang", tidligt i Udsigt fra hotellets have…

arkiv.dk | Dampskibsselskabet "Stubbekøbing". Fartplan (fra 1.10.1912) Stubbekøbing- Masnedsund og Stubbekøbing-Møen-Bogø. Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv, nr. U2666.

arkiv.dk | Dampskibsselskabet "Stubbekøbing". Fartplan (fra 1.10.1912) Stubbekøbing- Masnedsund og Stubbekøbing-Møen-Bogø. Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv, nr. U2666.

arkiv.dk | Hotel Færgegaarden, Kalvehave. 30. Juni 1902, bygget i hollandsk  nyrenæssance af godsejer Hage, Oremandsgaard. Nedbrændte få år  senere. Langebæk Lokalhistoriske Arkiv B11

arkiv.dk | Hotel Færgegaarden, Kalvehave. 30. Juni 1902, bygget i hollandsk nyrenæssance af godsejer Hage, Oremandsgaard. Nedbrændte få år senere. Langebæk Lokalhistoriske Arkiv B11

Udvidelsen af lystbådehavnen på Bogø i 1998. Repinnet fra Jimmy Nielsen. Foto: Jimmy Nielsen. For enden af broen Jan Hansens stenfisker HAABET, der rammede pæle ned.

Udvidelsen af lystbådehavnen på Bogø i Eget foto

arkiv.dk | Mathias Petersen og hans nevø Peter foran Navigationsskolen på Bogø, hvor Peter var styrmandselev. Ca. 1924. Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv.

arkiv.dk | Mathias Petersen og hans nevø Peter foran Navigationsskolen på Bogø, hvor Peter var styrmandselev. Ca. 1924. Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv.

Møns Folkeblad omtaler dyrskue og ringridning på Bogø, tirsdag den 8. juli 1952. Teksten supplerer det tidligere bragte rytterbillede fra 1937. Fra Mia Gerdrups samling.

Møns Folkeblad omtaler dyrskue og ringridning på Bogø, tirsdag den 8. juli 1952. Teksten supplerer det tidligere bragte rytterbillede fra 1937. Fra Mia Gerdrups samling.

Ved den første udvidelse af lystbådehavnen i 1998 blev der selvfølgelig brugt lokal arbejdskraft, her rammer Jan Hansens "Håbet" pæle. Eget foto.

Ved den første udvidelse af lystbådehavnen i 1998 blev der selvfølgelig brugt lokal arbejdskraft, her rammer Jan Hansens "Håbet" pæle. Eget foto.

Jacob Hansen, f. 1813, og Hans Peder Nielsen, f. 1816, er opført som faste lodser, bosiddende på Bogø, i Rigsarkivet. Lolland-Falster og Møns Overlodsdistrikt. Lodsrulle 1852-1864, side 7 og 11. Scannet udgave på Arkivalier Online, https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17056339#137790,34288184:

Jacob Hansen, f. 1813, og Hans Peder Nielsen, f. 1816, er opført som faste lodser, bosiddende på Bogø, i Rigsarkivet. Lolland-Falster og Møns Overlodsdistrikt. Lodsrulle 1852-1864, side 7 og 11. Scannet udgave på Arkivalier Online, https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17056339#137790,34288184:

Postkort af Bogø Navigationsskole. Udateret, men må være yngre end 1896 og også yngre end 1902-03, hvor skolen endnu havde sine prydgavle. Formentlig afsendt o. 1906. Bragt af Mia Gerdrup i Bogø Tidende, 15. oktober 2008.

Postkort af Bogø Navigationsskole. Udateret, men må være yngre end 1896 og også yngre end 1902-03, hvor skolen endnu havde sine prydgavle. Formentlig afsendt o. 1906. Bragt af Mia Gerdrup i Bogø Tidende, 15. oktober 2008.

Bogø Navigationsskole, som den så ud ved indvielsen af den nye hovedbygning i 1885. Her vejen mellem hovedbygningen og elevboligerne. Fra "Bogø Navigationsskole. Den 3. Januar 1885". København 1885. Tegningen  er signeret med "B" af skolens arkitekt, Emil Blichfeldt.

Bogø Navigationsskole, som den så ud ved indvielsen af den nye hovedbygning i 1885. Her vejen mellem hovedbygningen og elevboligerne. Fra "Bogø Navigationsskole. Den 3. Januar 1885". København 1885. Tegningen er signeret med "B" af skolens arkitekt, Emil Blichfeldt.

En detalje fra et gammelt søkort, 1769 http://hkpn.gst.dk/. Fundet af Jimmy Nielsen. Sjovt at se, at Fruekilde staves Brokelle Broe, og vigtigt at landingsstedet ved Fruekilde er med i 1769. Det drejer sig om kommandørkaptajn Lous' bekendte kort, her i en senere kopi i dobbelt størrelse. C.C. Lous var forfatter til sin tids vigtigste lærebog i navigation "Skatkammer eller Styrmandskunst" fra 1781. Den udkom i adskillige udgaver.

En detalje fra et gammelt søkort, 1769 http://hkpn.gst.dk/. Fundet af Jimmy Nielsen. Sjovt at se, at Fruekilde staves Brokelle Broe, og vigtigt at landingsstedet ved Fruekilde er med i 1769. Det drejer sig om kommandørkaptajn Lous' bekendte kort, her i en senere kopi i dobbelt størrelse. C.C. Lous var forfatter til sin tids vigtigste lærebog i navigation "Skatkammer eller Styrmandskunst" fra 1781. Den udkom i adskillige udgaver.

Forskellige told- og skatteskilte fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til 2005

Forskellige told- og skatteskilte fra begyndelsen af og frem til 2005

Interview om jagt på Bogø med Henning Caspersen (f. 1931). Med et væld af interessante detaljer fortæller Caspersen om jagt på Bogø fra 1943, hvor han fik sin første bøsse, til 2016. Bragt i Danmarks Jægerforbunds blad Jæger, nr. 4, april 2016. Billedet viser troldænder ved Bogødæmningen.

Interview om jagt på Bogø med Henning Caspersen (f. 1931). Med et væld af interessante detaljer fortæller Caspersen om jagt på Bogø fra 1943, hvor han fik sin første bøsse, til 2016. Bragt i Danmarks Jægerforbunds blad Jæger, nr. 4, april 2016. Billedet viser troldænder ved Bogødæmningen.

Udsnit af Jens Sørensens søkort fra 1691. Af skanser ses bl.a. Borre skanse ved Grønsund, Hårbølle skanse på Møn, Bogø skanse og på Falstersiden Stenkar skanse ved Bogøsund (det nuværende Sortsø).

Udsnit af Jens Sørensens søkort fra 1691. Af skanser ses bl.a. Borre skanse ved Grønsund, Hårbølle skanse på Møn, Bogø skanse og på Falstersiden Stenkar skanse ved Bogøsund (det nuværende Sortsø).

Pinterest
Search