Explore Men, History, and more!

Bogø Toldkontrol. 1950. Østerskovvej 29. En toldkontrol var placeret på steder, hvor der var trafik, men hvor der ikke var toldkamre. Toldkontrollerne foretog grænsekontrol af rejsende, trafikmidler og varer. Fra Mia Gerdrups arkiv.

Bogø Toldkontrol. 1950. Østerskovvej 29. En toldkontrol var placeret på steder, hvor der var trafik, men hvor der ikke var toldkamre. Toldkontrollerne foretog grænsekontrol af rejsende, trafikmidler og varer. Fra Mia Gerdrups arkiv.

Ved den første udvidelse af lystbådehavnen i 1998 blev der selvfølgelig brugt lokal arbejdskraft, her rammer Jan Hansens "Håbet" pæle. Eget foto.

Ved den første udvidelse af lystbådehavnen i 1998 blev der selvfølgelig brugt lokal arbejdskraft, her rammer Jan Hansens "Håbet" pæle. Eget foto.

Udvidelsen af lystbådehavnen på Bogø i 1998. Repinnet fra Jimmy Nielsen. Foto: Jimmy Nielsen. For enden af broen Jan Hansens stenfisker HAABET, der rammede pæle ned.

Udvidelsen af lystbådehavnen på Bogø i Eget foto

arkiv.dk | Mathias Petersen og hans nevø Peter foran Navigationsskolen på Bogø, hvor Peter var styrmandselev. Ca. 1924. Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv.

arkiv.dk | Mathias Petersen og hans nevø Peter foran Navigationsskolen på Bogø, hvor Peter var styrmandselev. Ca. 1924. Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv.

Kommunal afdeling der tog sig af ligning og opkrævning af skat m.m.

Kommunal afdeling der tog sig af ligning og opkrævning af skat m.

En detalje fra et gammelt søkort, 1769 http://hkpn.gst.dk/. Fundet af Jimmy Nielsen. Sjovt at se, at Fruekilde staves Brokelle Broe, og vigtigt at landingsstedet ved Fruekilde er med i 1769. Det drejer sig om kommandørkaptajn Lous' bekendte kort, her i en senere kopi i dobbelt størrelse. C.C. Lous var forfatter til sin tids vigtigste lærebog i navigation "Skatkammer eller Styrmandskunst" fra 1781. Den udkom i adskillige udgaver.

En detalje fra et gammelt søkort, 1769 http://hkpn.gst.dk/. Fundet af Jimmy Nielsen. Sjovt at se, at Fruekilde staves Brokelle Broe, og vigtigt at landingsstedet ved Fruekilde er med i 1769. Det drejer sig om kommandørkaptajn Lous' bekendte kort, her i en senere kopi i dobbelt størrelse. C.C. Lous var forfatter til sin tids vigtigste lærebog i navigation "Skatkammer eller Styrmandskunst" fra 1781. Den udkom i adskillige udgaver.

Bogø Navigationsskole, som den så ud ved indvielsen af den nye hovedbygning i 1885. Her vejen mellem hovedbygningen og elevboligerne. Fra "Bogø Navigationsskole. Den 3. Januar 1885". København 1885. Tegningen  er signeret med "B" af skolens arkitekt, Emil Blichfeldt.

Bogø Navigationsskole, som den så ud ved indvielsen af den nye hovedbygning i 1885. Her vejen mellem hovedbygningen og elevboligerne. Fra "Bogø Navigationsskole. Den 3. Januar 1885". København 1885. Tegningen er signeret med "B" af skolens arkitekt, Emil Blichfeldt.

arkiv.dk | Hotel Færgegaarden, Kalvehave. 30. Juni 1902, bygget i hollandsk  nyrenæssance af godsejer Hage, Oremandsgaard. Nedbrændte få år  senere. Langebæk Lokalhistoriske Arkiv B11

arkiv.dk | Hotel Færgegaarden, Kalvehave. 30. Juni 1902, bygget i hollandsk nyrenæssance af godsejer Hage, Oremandsgaard. Nedbrændte få år senere. Langebæk Lokalhistoriske Arkiv B11

Købmand Tjørneby, Bogøhovedgade 158, ca. 1955

Købmand Tjørneby, Bogøhovedgade 158, ca. 1955

Bogø Navigationsskole med den nyopførte hovedbygning, set fra gaden, 1885. Arkitekt på skolen var Emil Blichfeldt, der bl.a. stod for Tivolis hovedindgang og Det Store Nordiske Telegrafselskabs og Privatbankens hovedbygning på Kongens Nytorv. Hans signatur "B" ses på tegningen. Mere om ham i Kunstindeks Danmark https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbachRefresh.do?kunstnerId=8517&wsektion=alle

Bogø Navigationsskole med den nyopførte hovedbygning, set fra gaden, 1885. Arkitekt på skolen var Emil Blichfeldt, der bl.a. stod for Tivolis hovedindgang og Det Store Nordiske Telegrafselskabs og Privatbankens hovedbygning på Kongens Nytorv. Hans signatur "B" ses på tegningen. Mere om ham i Kunstindeks Danmark https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbachRefresh.do?kunstnerId=8517&wsektion=alle

Bogø Badehotel "Søvang", tidligt i 1900-tallet. Udsigt fra hotellets have. Postkort i Det Kongelige Biblioteks Kort- og Billedsamling.

Bogø Badehotel "Søvang", tidligt i Udsigt fra hotellets have…

Henning Willum Caspersen foran Posthuset på Bogø. September 1986. Posten rykkede fra sydenden til nordenden af Navigationsskolen, måske i 1968 ved kommunesammenlægningen. I sydenden var der indgang fra gavlen, mens der på dette billede er indgang fra bygningens gårdside. Foto: Caspersens arkiv.

Henning Willum Caspersen foran Posthuset på Bogø. September 1986. Posten rykkede fra sydenden til nordenden af Navigationsskolen, måske i 1968 ved kommunesammenlægningen. I sydenden var der indgang fra gavlen, mens der på dette billede er indgang fra bygningens gårdside. Foto: Caspersens arkiv.

En stillingsbetegnelse i toldvæsenet. Før de store rationaliseringer i toldvæsenet sidst i 1960'erne var en vicetoldinspektør f.eks. leder af beskatningsafdelingen ved de mellemstore toldkamre i provinsen. Efter rationaliseringerne blev vicetoldinspektør stillingsbetegnelsen for sektionsledere i toldvæsenet. Stillingsbetegnelsen udgik i forbindelse med ToldSkat-fusionen i 1990.

En stillingsbetegnelse i toldvæsenet. Før de store rationaliseringer i toldvæsenet sidst i 1960'erne var en vicetoldinspektør f.eks. leder af beskatningsafdelingen ved de mellemstore toldkamre i provinsen. Efter rationaliseringerne blev vicetoldinspektør stillingsbetegnelsen for sektionsledere i toldvæsenet. Stillingsbetegnelsen udgik i forbindelse med ToldSkat-fusionen i 1990.

Postkort ca. 1964

Postkort ca. 1964

Toldvæsenet var fra de store rationaliseringer sidst i 1960'erne og frem til 1990 organiseret med Direktoratet for Toldvæsenet som den centrale enhed og med et skiftende antal distriktstoldkamre som lokalforvaltning. Sidst i 1980'erne var der 31 distriktstoldkamre i provinsen og seks i Københavns tolddistrikt. DT 4, der lå i Aldersrogade i Kbh NV, varetog bl.a. kontrol med trafikmidler i København med undtagelse af Kbhs Lufthavn, Kastrup. Kontrollen her blev varetaget af DT 1, Amager.

Toldvæsenet var fra de store rationaliseringer sidst i 1960'erne og frem til 1990 organiseret med Direktoratet for Toldvæsenet som den centrale enhed og med et skiftende antal distriktstoldkamre som lokalforvaltning. Sidst i 1980'erne var der 31 distriktstoldkamre i provinsen og seks i Københavns tolddistrikt. DT 4, der lå i Aldersrogade i Kbh NV, varetog bl.a. kontrol med trafikmidler i København med undtagelse af Kbhs Lufthavn, Kastrup. Kontrollen her blev varetaget af DT 1, Amager.

Pinterest
Search