Udforsk disse idéer og meget mere!

Foto af Bogø Navigationsskole fra 1896. Her er arkitekt Emil Blichfeldts gavle og spir endnu bevaret. På billeder fra 1916 er de væk. Foto fra Mia Gerdrups arkiv. Wikipedia har en artikel om Blichfeldt med en liste over nogle af hans værker, bl.a. Tivolis hovedindgang og Privatbankens/Det Store Nordiske Telegrafselskabs hovedkvarter på Kongens Nytorv 26. https://da.wikipedia.org/wiki/Emil_Blichfeldt

Foto af Bogø Navigationsskole fra 1896. Her er arkitekt Emil Blichfeldts gavle og spir endnu bevaret. På billeder fra 1916 er de væk. Foto fra Mia Gerdrups arkiv. Wikipedia har en artikel om Blichfeldt med en liste over nogle af hans værker, bl.a. Tivolis hovedindgang og Privatbankens/Det Store Nordiske Telegrafselskabs hovedkvarter på Kongens Nytorv 26. https://da.wikipedia.org/wiki/Emil_Blichfeldt

HAK I VESTRE MOLEKANT. Ved færgelejets indvielse i 1943 sad tilskuerne på rundingen ved indhakket i vestre molekant. Fra Mia Gerdrups arkiv.

HAK I VESTRE MOLEKANT. Ved færgelejets indvielse i 1943 sad tilskuerne på rundingen ved indhakket i vestre molekant. Fra Mia Gerdrups arkiv.

Postkort med A. Landt, lærer ved Bogø Navigationsskole og telegrafbestyrer, afsendt 23/12-1907. Fotoet fra Telegrafstationens have anslås til at være optaget i perioden 1904-1907. Bemærk telegraf-/telefonpælen. Postkortet er fremstillet af et professionelt  firma. De andre personer er nok Landts døtre. Kort fra Henning Willum Caspersens arkiv, nu overdraget til Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Postkort med A. Landt, lærer ved Bogø Navigationsskole og telegrafbestyrer, afsendt 23/12-1907. Fotoet fra Telegrafstationens have anslås til at være optaget i perioden 1904-1907. Bemærk telegraf-/telefonpælen. Postkortet er fremstillet af et professionelt firma. De andre personer er nok Landts døtre. Kort fra Henning Willum Caspersens arkiv, nu overdraget til Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Klokken er ved at falde i slag for et markant nybyggeri i Vordingborg. Det vindende arkitektforslag fra Casa. Her er det i arkitekternes streg set fra Valdemarsgade med en slags espalier omkring den øverste del af bygningen. Tegning: Casa

Klokken er ved at falde i slag for et markant nybyggeri i Vordingborg. Det vindende arkitektforslag fra Casa. Her er det i arkitekternes streg set fra Valdemarsgade med en slags espalier omkring den øverste del af bygningen. Tegning: Casa

Bogø 1929. Fra Møns Folkeblad. Den 22. juli 1929 fejrer færgemand L. Hemmingsen og hustru sølvbryllup og samme dag har Færgebestyreren 25 års jubilæum som færgemand ved Letten. Bogø Tidende 25/11-2009

Bogø 1929. Fra Møns Folkeblad. Den 22. juli 1929 fejrer færgemand L. Hemmingsen og hustru sølvbryllup og samme dag har Færgebestyreren 25 års jubilæum som færgemand ved Letten. Bogø Tidende 25/11-2009

Bogø præstegård 1760-1921. Boligen i det trefløjede anlæg blev nedrevet i 1921 for at gøre plads til den nye præstegård, tegnet af arkitekt Einar Ørnsholt i 1923. Postkort fra Mia Gerdrups arkiv.

Bogø præstegård 1760-1921. Boligen i det trefløjede anlæg blev nedrevet i 1921 for at gøre plads til den nye præstegård, tegnet af arkitekt Einar Ørnsholt i 1923. Postkort fra Mia Gerdrups arkiv.

Lærerne på Bogø Navigationsskole i 1902. Siddende forstander, cand.mag. S. Svendsen og O. Mathiasen. Stående den kommende forstander H.P. Hjelm og Rasmus A. Landt. I artiklen med billedet gengives teksten i den flaskepost fra en håndværker, som i 2011 blev fundet i skolens tårn. Blandt andet nævnes arkitekten, Emil Blichfeldt. Mia Gerdrup i Bogø Tidende

Lærerne på Bogø Navigationsskole i 1902. Siddende forstander, cand.mag. S. Svendsen og O. Mathiasen. Stående den kommende forstander H.P. Hjelm og Rasmus A. Landt. I artiklen med billedet gengives teksten i den flaskepost fra en håndværker, som i 2011 blev fundet i skolens tårn. Blandt andet nævnes arkitekten, Emil Blichfeldt. Mia Gerdrup i Bogø Tidende

Øverst th. på postkortet har vi et sjældent foto af Lindebroens 4½ m brede mole, der inden havneudvidelsen i 1921 førte ud til det noget bredere brohovede. I forbindelse med havneudvidelsen blev molen gjort bredere mod øst og fik sin nuværende bredde. Postkort fra Mia Gerdrups arkiv.

Øverst th. på postkortet har vi et sjældent foto af Lindebroens 4½ m brede mole, der inden havneudvidelsen i 1921 førte ud til det noget bredere brohovede. I forbindelse med havneudvidelsen blev molen gjort bredere mod øst og fik sin nuværende bredde. Postkort fra Mia Gerdrups arkiv.

Navigationsskolens hovedbygning i mange år frem til indvielsen af den nye hovedbygning på omtrent samme sted i 1885.  På fronten står der vist Bogø Sømandsskole 1864, men det er ikke let at se. I november 1866 blev Bogø Navigationsskole oprettet som en fuldstændig navigationsskole. Fra Mia Gerdrups arkiv.

Navigationsskolens hovedbygning i mange år frem til indvielsen af den nye hovedbygning på omtrent samme sted i 1885. På fronten står der vist Bogø Sømandsskole 1864, men det er ikke let at se. I november 1866 blev Bogø Navigationsskole oprettet som en fuldstændig navigationsskole. Fra Mia Gerdrups arkiv.

Bogø Navigationsskole, som den så ud ved indvielsen af den nye hovedbygning i 1885. Her vejen mellem hovedbygningen og elevboligerne. Fra "Bogø Navigationsskole. Den 3. Januar 1885". København 1885. Tegningen  er signeret med "B" af skolens arkitekt, Emil Blichfeldt.

Bogø Navigationsskole, som den så ud ved indvielsen af den nye hovedbygning i 1885. Her vejen mellem hovedbygningen og elevboligerne. Fra "Bogø Navigationsskole. Den 3. Januar 1885". København 1885. Tegningen er signeret med "B" af skolens arkitekt, Emil Blichfeldt.

Pinterest
Søg