Explore Oven, Searching, and more!

Enestående vignet af motorkvase, der slæber drivvod i Lillebælt. Voddets liner er fastgjort til masten og løber via en udskåret styreliste oven på styrehuset. Denne styreliste ses tydeligt på en del af billederne af KAREN. Vignet af H. Schøsler-Pedersen i "Høst fra havet", 1960.

Enestående vignet af motorkvase, der slæber drivvod i Lillebælt. Voddets liner er fastgjort til masten og løber via en udskåret styreliste oven på styrehuset. Denne styreliste ses tydeligt på en del af billederne af KAREN. Vignet af H. Schøsler-Pedersen i "Høst fra havet", 1960.

Fra Andreas Laursens bog "Danske fiskerbåde gennem 100 år", 1972, side 43. Copyright Andreas Laursen og Høst og Søns Forlag. Tegningen stammer fra en samling af 448 tegninger i Museet for Søfart, hvoraf de fleste er reproduceret i Høst og Søns serie af Laursens skibstegninger, udgivet i 1970'erne..

Fra Andreas Laursens bog "Danske fiskerbåde gennem 100 år", 1972, side 43. Copyright Andreas Laursen og Høst og Søns Forlag. Tegningen stammer fra en samling af 448 tegninger i Museet for Søfart, hvoraf de fleste er reproduceret i Høst og Søns serie af Laursens skibstegninger, udgivet i 1970'erne..

Handelskvaserne transporterede gennem et par århundreder levende fisk. Mange forskellige fartøjstyper fandt anvendelse. Omkring 1885-90, da denne fart var på sit højeste, var der ca. 250 transportkvaser  i Danmark.  Fra Andreas Laursens bog "Danske fiskerbåde gennem 100 år", 1972. Tegningen stammer fra en samling af 448 tegninger i Museet for Søfart.

Handelskvaserne transporterede gennem et par århundreder levende fisk. Mange forskellige fartøjstyper fandt anvendelse. Omkring 1885-90, da denne fart var på sit højeste, var der ca. 250 transportkvaser i Danmark. Fra Andreas Laursens bog "Danske fiskerbåde gennem 100 år", 1972. Tegningen stammer fra en samling af 448 tegninger i Museet for Søfart.

Drivkvaser med vod til tørre ved Høvænge, vest for Nysted, omkr. 1910. Kilde: A.F. Heyn. Nysted Kommune - historisk set. Maribo 1984.

Drivkvaser med vod til tørre ved Høvænge, vest for Nysted, omkr. 1910. Kilde: A.F. Heyn. Nysted Kommune - historisk set. Maribo 1984.

KATTEGAT fra 1881 var bygget til kvasefart og garnfiskeri. Blandt handelskvaserne hørte den med sine 9,07 BRT til de små. Tegning af Erik Laursen.

KATTEGAT fra 1881 var bygget til kvasefart og garnfiskeri. Blandt handelskvaserne hørte den med sine 9,07 BRT til de små. Tegning af Erik Laursen.

Handelskvasen NIELS JUEL af Gilleleje fra 1887, tegnet af Erik Laursen. Handelskvaserne var som regel meget større end drivkvaserne. Denne her var på 17,9 BRT. De ældre handelskvaser var overvejende jagter, galeaser og jagtskonnerter. Senere blev de bygget som søgående fiskekuttere. (Fra Andreas Møllers indledning til Erik Laursens bog om danske fiskerbåde).

Handelskvasen NIELS JUEL af Gilleleje fra 1887, tegnet af Erik Laursen. Handelskvaserne var som regel meget større end drivkvaserne. Denne her var på 17,9 BRT. De ældre handelskvaser var overvejende jagter, galeaser og jagtskonnerter. Senere blev de bygget som søgående fiskekuttere. (Fra Andreas Møllers indledning til Erik Laursens bog om danske fiskerbåde).

En bemærkelsesværdig vignet af en handelskvase fra Bogø, der i slutningen af 1800-tallet opkøber ål fra drivkvaser (Dansk Fiskeriforenings Modelsamling). Kvasen må være fra før 1894, da modellen blev fremvist på en fiskeriudstilling i juni 1894. Det er ikke lykkedes at identificere denne handelskvase nærmere. Vignet af H. Schøsler-Pedersen i "Høst fra havet", 1960, s. 184. I bogen er der et helt kapitel om de danske handelskvaser.

En bemærkelsesværdig vignet af en handelskvase fra Bogø, der i slutningen af 1800-tallet opkøber ål fra drivkvaser (Dansk Fiskeriforenings Modelsamling). Kvasen må være fra før 1894, da modellen blev fremvist på en fiskeriudstilling i juni 1894. Det er ikke lykkedes at identificere denne handelskvase nærmere. Vignet af H. Schøsler-Pedersen i "Høst fra havet", 1960, s. 184. I bogen er der et helt kapitel om de danske handelskvaser.

Kilden omtaler fejlagtigt dette skib som en drivkvase. Se nærmere i Arne Gotveds kommentar nedenfor.

Kilden omtaler fejlagtigt dette skib som en drivkvase. Se nærmere i Arne Gotveds kommentar nedenfor.

Drivkvaserne GERDA, yderst til højre, og ELLA midt for, med ejerne om bord, i Fakse Ladeplads. Kilde: M/S Museet for Søfart.

Drivkvaserne GERDA, yderst til højre, og ELLA midt for, med ejerne om bord, i Fakse Ladeplads. Kilde: M/S Museet for Søfart.

Åledrivkvaser i Stralsund før 1900. I Querkanal. Kilde: Timm Stütz, Erlebniswelt Zeesenboote, Hamburg 1997.

Åledrivkvaser i Stralsund før 1900. I Querkanal. Kilde: Timm Stütz, Erlebniswelt Zeesenboote, Hamburg 1997.

Tyske drivkvaser i Stralsunds Querkanal, 1950. Kilde: Timm Stütz, Erlebniswelt Zeesenboote, Hamburg 1997.

Tyske drivkvaser i Stralsunds Querkanal, 1950. Kilde: Timm Stütz, Erlebniswelt Zeesenboote, Hamburg 1997.

Drivkvase K.1213 'De tre Brødre' af Kalvehave | De gode historier

Drivkvase K.1213 'De tre Brødre' af Kalvehave | De gode historier

Om åledrivkvasen Athene af Lohals. Lokalavisen Svendborg uge 9, 28. februar 2017.

Lokalavisen Svendborg uge 9

Om åledrivkvasen Athene af Lohals. Lokalavisen Svendborg uge 9, 28. februar 2017.

Hvor lå K1054 KAREN i årene i Kalvehave? Sandsynligvis i Gl Kalvehave at dømme efter ejeren Johannes Petersens adresser: Ved folketællingen i 1921 ved den nordlige røde plet i Bygaden 35. Ved tællingen i 1930 var han blevet gift og flyttet tættere på havnen, til Ny Vordingborgvej 11.

Hvor lå K1054 KAREN i årene i Kalvehave? Sandsynligvis i Gl Kalvehave at dømme efter ejeren Johannes Petersens adresser: Ved folketællingen i 1921 ved den nordlige røde plet i Bygaden 35. Ved tællingen i 1930 var han blevet gift og flyttet tættere på havnen, til Ny Vordingborgvej 11.

Fiskeri- og Søfartsmuseets drivkvase K1213 DE TRE BRØDRE i Kalvehave havn i 1930'erne. K1213 er kravelbygget, mens K1468 ved siden af er klinkbygget. Kilde: Alan Hjorth Rasmussen, Drivvod i Danmark, Esbjerg 1988. Af andre danske bøger om kvaser kan nævnes "Kvaser og kvasefart fra Læsø" og "Kvaser og kvasefart fra Sydfynske Øhav".

Fiskeri- og Søfartsmuseets drivkvase K1213 DE TRE BRØDRE i Kalvehave havn i 1930'erne. K1213 er kravelbygget, mens K1468 ved siden af er klinkbygget. Kilde: Alan Hjorth Rasmussen, Drivvod i Danmark, Esbjerg 1988. Af andre danske bøger om kvaser kan nævnes "Kvaser og kvasefart fra Læsø" og "Kvaser og kvasefart fra Sydfynske Øhav".

Model af handelskvase fra Bogø - sejlskib med dam, til opkøb og transport af levende fisk. Længde: 103 cm. Bredde: 22 cm.  En stor overdækket båd med bovspryd, anker, ror, to master, to gaffelsejl, to topsejl og to forsejl. Modellen tilhører Museum Østjylland – Dansk Fiskerimuseum, som rummer Dansk Fiskeriforenings Modelsamling. Indkom i samlingen i 1888 og blev vist på en udstilling i 1894.

Model af handelskvase fra Bogø - sejlskib med dam, til opkøb og transport af levende fisk. Længde: 103 cm. Bredde: 22 cm. En stor overdækket båd med bovspryd, anker, ror, to master, to gaffelsejl, to topsejl og to forsejl. Modellen tilhører Museum Østjylland – Dansk Fiskerimuseum, som rummer Dansk Fiskeriforenings Modelsamling. Indkom i samlingen i 1888 og blev vist på en udstilling i 1894.

Pinterest
Search