Explore Ovens and more!

Enestående vignet af motorkvase, der slæber drivvod i Lillebælt. Voddets liner er fastgjort til masten og løber via en udskåret styreliste oven på styrehuset. Denne styreliste ses tydeligt på en del af billederne af KAREN. Vignet af H. Schøsler-Pedersen i "Høst fra havet", 1960.

Enestående vignet af motorkvase, der slæber drivvod i Lillebælt. Voddets liner er fastgjort til masten og løber via en udskåret styreliste oven på styrehuset. Denne styreliste ses tydeligt på en del af billederne af KAREN. Vignet af H. Schøsler-Pedersen i "Høst fra havet", 1960.

Åledrivkvaser i Stralsund før 1900. I Querkanal. Kilde: Timm Stütz, Erlebniswelt Zeesenboote, Hamburg 1997.

Åledrivkvaser i Stralsund før 1900. I Querkanal. Kilde: Timm Stütz, Erlebniswelt Zeesenboote, Hamburg 1997.

K1054 Karen er blevet malet og er klar til at forlade Lindebroen, Bogø Havn, og tiltræde rejsen til den nye ejer Børge Schiang på Christianshavn. Juli 1996. Fra Karens arkiv.

K1054 Karen er blevet malet og er klar til at forlade Lindebroen, Bogø Havn, og tiltræde rejsen til den nye ejer Børge Schiang på Christianshavn. Juli 1996. Fra Karens arkiv.

Kalvehave var siden 1880'erne et af centrene for fiskeri efter ål med drivvod fra åledrivkvaser. Denne fiskemetode var blevet bragt til Danmark af fiskere fra Pommern. Flere af dem bosatte sig i Danmark, bl.a. i Kalvehave og Karrebæksminde. I slutningen af dette korte klip ser man åledrivkvaser med vod til tørre. Klik på billedet for at se filmstumpen.    Klippet stammer fra filmen "Sjælland-Møn-Broen bygges" fra 1941.

Kalvehave var siden 1880'erne et af centrene for fiskeri efter ål med drivvod fra åledrivkvaser. Denne fiskemetode var blevet bragt til Danmark af fiskere fra Pommern. Flere af dem bosatte sig i Danmark, bl.a. i Kalvehave og Karrebæksminde. I slutningen af dette korte klip ser man åledrivkvaser med vod til tørre. Klik på billedet for at se filmstumpen. Klippet stammer fra filmen "Sjælland-Møn-Broen bygges" fra 1941.

Handels- eller opkøberkvaser klarede transporten af levende fisk til markederne i København, Norge og Tyskland. Kilde: Andreas Laursen, Danske fiskerbåde gennem 100 år. 1972.

Handels- eller opkøberkvaser klarede transporten af levende fisk til markederne i København, Norge og Tyskland. Kilde: Andreas Laursen, Danske fiskerbåde gennem 100 år. 1972.

Tyske drivkvaser i Stralsunds Querkanal, 1950. Kilde: Timm Stütz, Erlebniswelt Zeesenboote, Hamburg 1997.

Tyske drivkvaser i Stralsunds Querkanal, 1950. Kilde: Timm Stütz, Erlebniswelt Zeesenboote, Hamburg 1997.

Kapsejlads i Stege, 1922. (Fotominder fra Møn & omegn, Møns Museum, 2003)

Kapsejlads i Stege, (Fotominder fra Møn & omegn, Møns Museum,

Fiskeri- og Søfartsmuseets drivkvase K1213 DE TRE BRØDRE i Kalvehave havn i 1930'erne. K1213 er kravelbygget, mens K1468 ved siden af er klinkbygget. Kilde: Alan Hjorth Rasmussen, Drivvod i Danmark, Esbjerg 1988. Af andre danske bøger om kvaser kan nævnes "Kvaser og kvasefart fra Læsø" og "Kvaser og kvasefart fra Sydfynske Øhav".

Fiskeri- og Søfartsmuseets drivkvase K1213 DE TRE BRØDRE i Kalvehave havn i 1930'erne. K1213 er kravelbygget, mens K1468 ved siden af er klinkbygget. Kilde: Alan Hjorth Rasmussen, Drivvod i Danmark, Esbjerg 1988. Af andre danske bøger om kvaser kan nævnes "Kvaser og kvasefart fra Læsø" og "Kvaser og kvasefart fra Sydfynske Øhav".

Niels Peter Andreasens Fejø-kvase NF130 RUTH ved Skåningebro i 1957 med ålevod til tørre. Den ligner en anden Fejø-kvase med høj stævn, VIRA, på billedet ved siden af. Foto: Leo Sørensen. Fra Mia Gerdrups arkiv. Båden ligger også ved Skåningebro på det luftfoto, som bringes ved siden af.

Niels Peter Andreasens Fejø-kvase NF130 RUTH ved Skåningebro i 1957 med ålevod til tørre. Den ligner en anden Fejø-kvase med høj stævn, VIRA, på billedet ved siden af. Foto: Leo Sørensen. Fra Mia Gerdrups arkiv. Båden ligger også ved Skåningebro på det luftfoto, som bringes ved siden af.

Tre drivkvaser i Kalvehave. Postkort afsendt i 1911. Den hvide beholder i midten er en beholder til sukkersaft fra saftstationen i Mern. Sukkersaften blev i tankbåd sejlet fra Kalvehave til sukkerfabrikken i Stege. Kilde: Kulturhistoriske studier. Sydsjællands Museum 1997, Wikipedia og Kulturstyrelsen (http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/kommune-og-turisme/industrikultur/industrihistoriens-danmarkskort/mern-saftstation/)

Tre drivkvaser i Kalvehave. Postkort afsendt i 1911. Den hvide beholder i midten er en beholder til sukkersaft fra saftstationen i Mern. Sukkersaften blev i tankbåd sejlet fra Kalvehave til sukkerfabrikken i Stege. Kilde: Kulturhistoriske studier. Sydsjællands Museum 1997, Wikipedia og Kulturstyrelsen (http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/kommune-og-turisme/industrikultur/industrihistoriens-danmarkskort/mern-saftstation/)

Pinterest
Search