Explore Om, Base, and more!

Kommissionen af 1697 om ophjælpning af Møn og Bogø. Fundet i Rigsarkivets base Daisy. https://www.sa.dk/brug-arkivet/arkivdatabasen-daisy

Kommissionen af 1697 om ophjælpning af Møn og Bogø. Fundet i Rigsarkivets base Daisy. https://www.sa.dk/brug-arkivet/arkivdatabasen-daisy

Bogø Badehotel "Søvang", tidligt i 1900-tallet. Udsigt fra hotellets have. Postkort i Det Kongelige Biblioteks Kort- og Billedsamling.

Bogø Badehotel "Søvang", tidligt i Udsigt fra hotellets have…

En detalje fra et gammelt søkort, 1769 http://hkpn.gst.dk/. Fundet af Jimmy Nielsen. Sjovt at se, at Fruekilde staves Brokelle Broe, og vigtigt at landingsstedet ved Fruekilde er med i 1769. Det drejer sig om kommandørkaptajn Lous' bekendte kort, her i en senere kopi i dobbelt størrelse. C.C. Lous var forfatter til sin tids vigtigste lærebog i navigation "Skatkammer eller Styrmandskunst" fra 1781. Den udkom i adskillige udgaver.

En detalje fra et gammelt søkort, 1769 http://hkpn.gst.dk/. Fundet af Jimmy Nielsen. Sjovt at se, at Fruekilde staves Brokelle Broe, og vigtigt at landingsstedet ved Fruekilde er med i 1769. Det drejer sig om kommandørkaptajn Lous' bekendte kort, her i en senere kopi i dobbelt størrelse. C.C. Lous var forfatter til sin tids vigtigste lærebog i navigation "Skatkammer eller Styrmandskunst" fra 1781. Den udkom i adskillige udgaver.

Jacob Hansen, f. 1813, og Hans Peder Nielsen, f. 1816, er opført som faste lodser, bosiddende på Bogø, i Rigsarkivet. Lolland-Falster og Møns Overlodsdistrikt. Lodsrulle 1852-1864, side 7 og 11. Scannet udgave på Arkivalier Online, https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17056339#137790,34288184:

Jacob Hansen, f. 1813, og Hans Peder Nielsen, f. 1816, er opført som faste lodser, bosiddende på Bogø, i Rigsarkivet. Lolland-Falster og Møns Overlodsdistrikt. Lodsrulle 1852-1864, side 7 og 11. Scannet udgave på Arkivalier Online, https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17056339#137790,34288184:

Fogedarkiv: Præstø, Seddelregistratur til kort og tegninger , Møns herred - , opslag 50. Rasmus Nielsens og Rasmus Eriksens parceller af Christopher Holms gårds jorder på Bogø, kort 1883?

Fogedarkiv: Præstø, Seddelregistratur til kort og tegninger , Møns herred - , opslag 50. Rasmus Nielsens og Rasmus Eriksens parceller af Christopher Holms gårds jorder på Bogø, kort 1883?

Fanefjord-Grønsund Vildtreservat. Kilde: Naturstyrelsen, http://naturstyrelsen.dk/media/163850/fanefjord_160913_godkendt.pdf

Fanefjord-Grønsund Vildtreservat. Kilde: Naturstyrelsen, http://naturstyrelsen.dk/media/163850/fanefjord_160913_godkendt.pdf

Klip fra omtale af generalforsamling i Bogø Skov, Lolland-Falsters Folketidende, 12. november 1959. Artikel af Svend Aage Christensen på Bogø Portalen, 13. september 2016.

Klip fra omtale af generalforsamling i Bogø Skov, Lolland-Falsters Folketidende, 12. november 1959. Artikel af Svend Aage Christensen på Bogø Portalen, 13. september 2016.

Fra behandlingen i 1943 af sagen om en dæmning mellem Farø og Bogø. Næstved Tidende, 20. marts 1943. Der kommer flere oplysninger om denne sag, som jeg har fremtaget i Rigsarkivet.

Fra behandlingen i 1943 af sagen om en dæmning mellem Farø og Bogø. Næstved Tidende, 20. marts 1943. Der kommer flere oplysninger om denne sag, som jeg har fremtaget i Rigsarkivet.

Rambølls generaleftersyn af Bogø Havn, 2015. Fra bilag til Vordingborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalgs møde den 2. marts 2016.

Rambølls generaleftersyn af Bogø Havn, 2015. Fra bilag til Vordingborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalgs møde den 2. marts 2016.

arkiv.dk | Hotel Færgegaarden, Kalvehave. 30. Juni 1902, bygget i hollandsk  nyrenæssance af godsejer Hage, Oremandsgaard. Nedbrændte få år  senere. Langebæk Lokalhistoriske Arkiv B11

arkiv.dk | Hotel Færgegaarden, Kalvehave. 30. Juni 1902, bygget i hollandsk nyrenæssance af godsejer Hage, Oremandsgaard. Nedbrændte få år senere. Langebæk Lokalhistoriske Arkiv B11

Bogø Tidende: Mia's gemmer fortsætter sin beretning om Bogø set gennem Stubbekøbing Avis i året 1915. Den 19. september er der ”stor enestående biografforestilling” i Bogø Forsamlingshus ved Mouritz Hansen. Der vises NAPOLEON BONAPARTE, - Verdenshistorisk forestilling. 4 akter, 100 afdelinger. Aldrig før fremstillet et så storslået films-skuespil. ca. 800 personer medvirker. Det oplyses at forestillingen varer over 2 timer. Voksne 50 ør + skat 10 øre, børn 25 øre + skat 5 øre.

Bogø Tidende: Mia's gemmer fortsætter sin beretning om Bogø set gennem Stubbekøbing Avis i året 1915. Den 19. september er der ”stor enestående biografforestilling” i Bogø Forsamlingshus ved Mouritz Hansen. Der vises NAPOLEON BONAPARTE, - Verdenshistorisk forestilling. 4 akter, 100 afdelinger. Aldrig før fremstillet et så storslået films-skuespil. ca. 800 personer medvirker. Det oplyses at forestillingen varer over 2 timer. Voksne 50 ør + skat 10 øre, børn 25 øre + skat 5 øre.

Stubbekøbing Herred: Ca. 1840-65. Realregister (panteregister) for Bogø ... 1 bd. Ca. 1840-60. Navneregister til realregister for Bogø . 1 bd. Anm. Henviser også til skøde- og panteprotokol A for Bogø sogn (udskrift af Møns herreds skøde- og panteprotokoller). Oa. 1850-1949. Realregistre . 18 bd. Anm. Er indrettet ca. 1860. Nemlig: Ca. 1830-1935. Bogø sogn I . 1 bd. / Ca. 1922-1939. Bogø sogn II (Supplement). 1 bd.

Stubbekøbing Herred: Ca. 1840-65. Realregister (panteregister) for Bogø ... 1 bd. Ca. 1840-60. Navneregister til realregister for Bogø . 1 bd. Anm. Henviser også til skøde- og panteprotokol A for Bogø sogn (udskrift af Møns herreds skøde- og panteprotokoller). Oa. 1850-1949. Realregistre . 18 bd. Anm. Er indrettet ca. 1860. Nemlig: Ca. 1830-1935. Bogø sogn I . 1 bd. / Ca. 1922-1939. Bogø sogn II (Supplement). 1 bd.

Trap Danmark, 2. udg. fra 1872. Adskiller sig i beskrivelsen af Bogø fra 1. udg. fra 1858 ved at fremhæve søfart som et af Bogøs erhverv, mens søfart slet ikke blev nævnt i 1858. Det nævnes også, at et sømandsselskab ejer et større skib (det drejer sig om A/S Bogø Søfartsforening, stiftet 1869, som ejede skonnerten BOGØ), og at der drives et større bundgarnfiskeri. Også det sidste er nyt i forhold til den tidligere beskrivelse. Telegrafstation på Bogø nævnes.

Trap Danmark, 2. udg. fra 1872. Adskiller sig i beskrivelsen af Bogø fra 1. udg. fra 1858 ved at fremhæve søfart som et af Bogøs erhverv, mens søfart slet ikke blev nævnt i 1858. Det nævnes også, at et sømandsselskab ejer et større skib (det drejer sig om A/S Bogø Søfartsforening, stiftet 1869, som ejede skonnerten BOGØ), og at der drives et større bundgarnfiskeri. Også det sidste er nyt i forhold til den tidligere beskrivelse. Telegrafstation på Bogø nævnes.

Møns Tidende kunne den 21. januar 1975 afsløre, at det sjællandske el-samarbejde, Kraftimport, havde udpeget 15 lokaliteter langs Sjællands kyster som egnede til at placere et atomkraftværk på. Egentlig var det ikke meningen, at rapporten skulle ud til offentligheden, fordi "man ikke ønskede at gøre befolkningen urolig". Bogø Tidende, 27.04.2011. Avisklip og tekst ved Mia Gerdrup

Møns Tidende kunne den 21. januar 1975 afsløre, at det sjællandske el-samarbejde, Kraftimport, havde udpeget 15 lokaliteter langs Sjællands kyster som egnede til at placere et atomkraftværk på. Egentlig var det ikke meningen, at rapporten skulle ud til offentligheden, fordi "man ikke ønskede at gøre befolkningen urolig". Bogø Tidende, 27.04.2011. Avisklip og tekst ved Mia Gerdrup

Bogø Kostskole / Bogø Realskole / før det første, vestre tårn blev opført, dvs. mellem 1893 og 1903. Kilde: Museum Sydøstdanmark. Fotonummer: 2006061F3686.

Bogø Kostskole / Bogø Realskole / før det første, vestre tårn blev opført, dvs. mellem 1893 og 1903. Kilde: Museum Sydøstdanmark. Fotonummer: 2006061F3686.

Pinterest
Search