Udforsk disse idéer og meget mere!

Også på de lave målebordsblade fra perioden 1901-71 ses de tre skanser, her markeret med gult. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Også på de lave målebordsblade fra perioden 1901-71 ses de tre skanser, her markeret med gult. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Masnedø, Orehoved, færgerne, omkring 1930

Masnedø, Orehoved, færgerne, omkring 1930

arkiv.dk | Den gamle færgebro i Masnedsund. Færgelejet til Gåbensefærgen - 1885. Tegning af N.F. Schiøttz-Jensen. Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv, signatur B2060

arkiv.dk | Den gamle færgebro i Masnedsund. Færgelejet til Gåbensefærgen - 1885. Tegning af N.F. Schiøttz-Jensen. Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv, signatur B2060

Resens kort over Møn. Bogø har lige fået lov til at komme med. LASA. Lokalhistoriske Arkiver i Sydøstdanmark. http://aabne-samlinger.dk/lasa_ny/temasider/renaessancens-byer/moen/

Resens kort over Møn. Bogø har lige fået lov til at komme med. LASA. Lokalhistoriske Arkiver i Sydøstdanmark. http://aabne-samlinger.dk/lasa_ny/temasider/renaessancens-byer/moen/

Bidrag til historien om infrastrukturens udvikling på og omkring Bogø. Her Vejdirektoratet. Trafikrapport 1999. Trafik på rutenummererede veje. Rapport nr. 224. 2001 5. Trafikken på det rutenummererede vejnet i 1999. Årsdøgntrafik i 1.000 køretøjer pr. døgn. Kortet viser 2.200 køretøjer i døgnet i 1999 på sekundærvejen over Bogø. Nu gælder det om at finde tallene fra før Farøbroernes åbning.

Bidrag til historien om infrastrukturens udvikling på og omkring Bogø. Her Vejdirektoratet. Trafikrapport 1999. Trafik på rutenummererede veje. Rapport nr. 224. 2001 5. Trafikken på det rutenummererede vejnet i 1999. Årsdøgntrafik i 1.000 køretøjer pr. døgn. Kortet viser 2.200 køretøjer i døgnet i 1999 på sekundærvejen over Bogø. Nu gælder det om at finde tallene fra før Farøbroernes åbning.

Havneliv i Stege omkring 1913 - Ved kajen foran Havneslottet ligger de lokale dampere til bl. a. Kalvehave, Vordingborg og Stubbekøbing.  På den anden side af kanalen ligger DFDS-damperen som trafikerede ruten Stege - København.  Billedet er hentet fra en turistbrochure udgivet af Møns Turistforening i 1913.

Havneliv i Stege omkring 1913 - Ved kajen foran Havneslottet ligger de lokale dampere til bl. a. Kalvehave, Vordingborg og Stubbekøbing. På den anden side af kanalen ligger DFDS-damperen som trafikerede ruten Stege - København. Billedet er hentet fra en turistbrochure udgivet af Møns Turistforening i 1913.

Kort over Bogø med skanse. Fra Mias gemmer i Bogø Tidende, 5. august 2009. Kilde: Johan Paludan.

Kort over Bogø med skanse. Fra Mias gemmer i Bogø Tidende, 5. august 2009. Kilde: Johan Paludan.

Små dampbåde af samme type som GRØNSUND og BOGØ sejlede flere steder i Danmark, her HROAR i Svendborg, 1909. arkiv.dk | Svendborg Havn

Små dampbåde af samme type som GRØNSUND og BOGØ sejlede flere steder i Danmark, her HROAR i Svendborg, 1909. arkiv.dk | Svendborg Havn

Matrikelskort over Bogø fra 1817 (tegnet af Johnsen). Viser bl.a. præstens lod.  Sognepræst på Bogø 1809-1821 var Børge Pontoppidan. Ifølge hartkornsprotokollen for Bogø var præsteembedets jordtilliggende på over 95 tdr. land, hvis jeg har forstået det rigtigt. Kilder: Geodatastyrelsen, http://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=sognekort&id=851&elav=null og hartkornsprotokollen, som kan downloades hos Geodatastyrelsen.

Matrikelskort over Bogø fra 1817 (tegnet af Johnsen). Viser bl.a. præstens lod. Sognepræst på Bogø 1809-1821 var Børge Pontoppidan. Ifølge hartkornsprotokollen for Bogø var præsteembedets jordtilliggende på over 95 tdr. land, hvis jeg har forstået det rigtigt. Kilder: Geodatastyrelsen, http://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=sognekort&id=851&elav=null og hartkornsprotokollen, som kan downloades hos Geodatastyrelsen.

arkiv.dk | Fiskerihavnen Masnedsund. På billedet ses bl.a. stejlepladsen. Midt i billedet ligger den gamle Masnedsund station og til venstre ses bygning ved nuværende Kulturarkadens hovedindgang.  Fiskerihavnen blev opfyldt i forbindelse med opgørelse af cementsilo. 1955. Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv, signatur B4169.

arkiv.dk | Fiskerihavnen Masnedsund. På billedet ses bl.a. stejlepladsen. Midt i billedet ligger den gamle Masnedsund station og til venstre ses bygning ved nuværende Kulturarkadens hovedindgang. Fiskerihavnen blev opfyldt i forbindelse med opgørelse af cementsilo. 1955. Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv, signatur B4169.

Pinterest
Søg