Explore Petra Collins, Photo Pic, and more!

Kærlighed

whorchacha: “violent-estparadise: “Sky Ferreira by Petra Collins ” Sky Ferreira by Dana Boulos actually ”

Ngày đó anh đi, có những đêm em trằn trọc không sao ngủ được. Bao nhiêu hình ảnh xưa cũ ùa về. Bao nhiêu ước hẹn, kế hoạch vẫn còn dở dang, chưa thực hiện được. Có cả những lời em vẫn chưa kịp nói ra, và chắc cũng không bao giờ có thể nói ra, chất chứa nghẹn đắng trong lòng. Cuối cùng chỉ có thể để tất cả xuôi theo dòng nước mắt chảy đi.

Before I left for the palace, I was a survivor. Then a simple word on the television changed everything.

Long Hair Pale Skin

a dream need believing to taste the real thing/// "Soft Place to Land" ~Sara Bareilles

"You must not stifle yourself behind closed doors. Solitude may rust your words. Silence is not your element. It will asphyxiate you."  - Anaïs Nin, from Collages

"You must not stifle yourself behind closed doors. Solitude may rust your words. Silence is not your element. It will asphyxiate you." - Anaïs Nin, from Collage

Pinterest
Search