Udforsk disse idéer og meget mere!

Med indførelsen af lov om indskomst- og formueskat i 1903 blev Danmark inddelt i 73 skattekredse. Hver skattekreds fik et skatteråd. Skatterådet var en administrativ instans for behandling af klager over den kommunale ligningsmyndigheds skatteansættelser. Skatterådene blev i 1990 sammenlagt med ligningskommissionerne til skatteankenævn.

Med indførelsen af lov om indskomst- og formueskat i 1903 blev Danmark inddelt i 73 skattekredse. Hver skattekreds fik et skatteråd. Skatterådet var en administrativ instans for behandling af klager over den kommunale ligningsmyndigheds skatteansættelser. Skatterådene blev i 1990 sammenlagt med ligningskommissionerne til skatteankenævn.

Oprettet formelt i 1632. Fusioneret med statsskattevæsenet i 1990 til ToldSkat.

Oprettet formelt i 1632. Fusioneret med statsskattevæsenet i 1990 til ToldSkat.

Kommunal afdeling der tog sig af ligning og opkrævning af skat m.m.

Kommunal afdeling der tog sig af ligning og opkrævning af skat m.m.

Kontor som husede en kommunes skatteforvaltning og hvor kommunens borgere indtil 2005 kunne henvende sig i sager vedr. skat.

Kontor som husede en kommunes skatteforvaltning og hvor kommunens borgere indtil 2005 kunne henvende sig i sager vedr. skat.

En stillingsbetegnelse i toldvæsenet. Før de store rationaliseringer i toldvæsenet sidst i 1960'erne var en vicetoldinspektør f.eks. leder af beskatningsafdelingen ved de mellemstore toldkamre i provinsen. Efter rationaliseringerne blev vicetoldinspektør stillingsbetegnelsen for sektionsledere i toldvæsenet. Stillingsbetegnelsen udgik i forbindelse med ToldSkat-fusionen i 1990.

En stillingsbetegnelse i toldvæsenet. Før de store rationaliseringer i toldvæsenet sidst i 1960'erne var en vicetoldinspektør f.eks. leder af beskatningsafdelingen ved de mellemstore toldkamre i provinsen. Efter rationaliseringerne blev vicetoldinspektør stillingsbetegnelsen for sektionsledere i toldvæsenet. Stillingsbetegnelsen udgik i forbindelse med ToldSkat-fusionen i 1990.

Med indførelsen af lov om indkomst- og formueskat i 1903 blev Danmark inddelt i 73 skattekredse. Hver skattekreds fik et skatteråd. Skatterådet var en administrativ instans for behandling af klager over den kommunale ligningsmyndigheds skatteansættelser. Skatterådene blev i 1990 sammenlagt med ligningskommissionerne til skatteankenævn.

Med indførelsen af lov om indkomst- og formueskat i 1903 blev Danmark inddelt i 73 skattekredse. Hver skattekreds fik et skatteråd. Skatterådet var en administrativ instans for behandling af klager over den kommunale ligningsmyndigheds skatteansættelser. Skatterådene blev i 1990 sammenlagt med ligningskommissionerne til skatteankenævn.

Kommer...

Kommer...

Statens Ligningsdirektorat var en central enhed i Statsskattevæsenet og blev oprettet i 1938. Ligningsdirektoratet blev tilsynsmyndighed med ligningskommissioner og skatteråd og fungerede som den øverste ansættelsesmyndighed. Blev i 1975 sammenlagt med Kildeskattedirektoratet til Statsskattedirektoratet. I forbindelse med ToldSkat-fusionen i 1990 blev Statsskattedirektoratet sammenlagt med Direktoratet for Toldvæsenet og blev til Told- og Skattestyrelsen.

Statens Ligningsdirektorat var en central enhed i Statsskattevæsenet og blev oprettet i 1938. Ligningsdirektoratet blev tilsynsmyndighed med ligningskommissioner og skatteråd og fungerede som den øverste ansættelsesmyndighed. Blev i 1975 sammenlagt med Kildeskattedirektoratet til Statsskattedirektoratet. I forbindelse med ToldSkat-fusionen i 1990 blev Statsskattedirektoratet sammenlagt med Direktoratet for Toldvæsenet og blev til Told- og Skattestyrelsen.

Et frilager var et lager bevogtet af toldvæsenet, hvor varer kunne henligge ufortoldede og ubeskattede. Varerne måtte pakkes om, men ikke forarbejdes eller forbruges. Der var oprettet otte statsfrilagre og enkelte private frilagre. Skiltet stammer fra frilageret på Københavns Toldbod, som var det største statslige frilager. Toldvæsenets frilagre blev nedlagt med toldreformen i 1971.

Et frilager var et lager bevogtet af toldvæsenet, hvor varer kunne henligge ufortoldede og ubeskattede. Varerne måtte pakkes om, men ikke forarbejdes eller forbruges. Der var oprettet otte statsfrilagre og enkelte private frilagre. Skiltet stammer fra frilageret på Københavns Toldbod, som var det største statslige frilager. Toldvæsenets frilagre blev nedlagt med toldreformen i 1971.

En stillingsbetegnelse i toldvæsenet, som gennem tiderne har haft forskellig hierakisk placering - højest omkring 1900 hvor skiltet stammer fra, og hvor toldkontrolløren var en tilsynsførende toldembedsmand. Stillingsbetegnelsen udgik i forbindelse med ToldSkat-fusionen i 1990.

En stillingsbetegnelse i toldvæsenet, som gennem tiderne har haft forskellig hierakisk placering - højest omkring 1900 hvor skiltet stammer fra, og hvor toldkontrolløren var en tilsynsførende toldembedsmand. Stillingsbetegnelsen udgik i forbindelse med ToldSkat-fusionen i 1990.

Pinterest
Søg