Udforsk disse idéer og meget mere!

Enhet tror på samarbete framför konkurrens.

Enhet tror på samarbete framför konkurrens.

Enhet tror på en värld där vi människor lever tillsammans med naturen.

Enhet tror på en värld där vi människor lever tillsammans med naturen.

Enhet

Enhet

Enhet.se

Enhet.se

Människor ska ha friheten att, oberoende av inkomst, välja precis den vård som de känner är bäst för dem. Friheten ska också gälla valet mellan naturmedicin och skolmedicin. Vi i Enhet vill verka för ett utökat samarbete mellan skolmedicin och alternativa behandlingsformer. Enhet förespråkar ett helhetstänkande när det gäller människors hälsa, där det är naturligt att förebygga och stödja det friska i människors kropp och själ.

Människor ska ha friheten att, oberoende av inkomst, välja precis den vård som de känner är bäst för dem. Friheten ska också gälla valet mellan naturmedicin och skolmedicin. Vi i Enhet vill verka för ett utökat samarbete mellan skolmedicin och alternativa behandlingsformer. Enhet förespråkar ett helhetstänkande när det gäller människors hälsa, där det är naturligt att förebygga och stödja det friska i människors kropp och själ.

Enhet anser att tillväxt av hälsa ska prioriteras framför ekonomisk tillväxt.

Enhet anser att tillväxt av hälsa ska prioriteras framför ekonomisk tillväxt.

Enhet vill bygga ett samhälle som redan från början stöder den kreativa processen som finns inom varje individ. I ett samhälle med minskad arbetstid och en garanterad basinkomst finns större möjlighet för kreativitet och kulturella uttryck.

Enhet vill bygga ett samhälle som redan från början stöder den kreativa processen som finns inom varje individ. I ett samhälle med minskad arbetstid och en garanterad basinkomst finns större möjlighet för kreativitet och kulturella uttryck.

Enhet vill ändra på dagens höga beskattning av arbete. Vi anser att denna leder till en syn på arbetskraft som någonting ”onödigt ont” som arbetsgivare ständigt försöker minska på.   Enhet vill minska skatten på arbete (inkomstskatt och arbetsgivaravgifter) och kompensera detta genom ökad skatt på uttag av naturresurser.

Enhet vill ändra på dagens höga beskattning av arbete. Vi anser att denna leder till en syn på arbetskraft som någonting ”onödigt ont” som arbetsgivare ständigt försöker minska på. Enhet vill minska skatten på arbete (inkomstskatt och arbetsgivaravgifter) och kompensera detta genom ökad skatt på uttag av naturresurser.

Enhet arbetar för ett decentraliserat och småskaligt samhälle med en ökad självförsörjningsgrad som ger frihet och oberoende. Varje stad är beroende av en landsbygd för sin försörjning. En levande landsbygd minskar också samhällets sårbarhet. Samhällets resurser behöver fördelas så att grundläggande samhällsservice såsom affär, skola och äldreboende också kan finnas för dem som bor på landsbygden.

Enhet arbetar för ett decentraliserat och småskaligt samhälle med en ökad självförsörjningsgrad som ger frihet och oberoende. Varje stad är beroende av en landsbygd för sin försörjning. En levande landsbygd minskar också samhällets sårbarhet. Samhällets resurser behöver fördelas så att grundläggande samhällsservice såsom affär, skola och äldreboende också kan finnas för dem som bor på landsbygden.

Enhet vill att Sverige tänker nytt i energifrågorna.

Enhet vill att Sverige tänker nytt i energifrågorna.

Pinterest
Søg