Udforsk disse idéer og meget mere!

Udforsk beslægtede emner

Liv i Skolen: Evalueringskultur i skolen. ----------------------- Liv i skolen ønsker med dette nummer bl.a. at give en håndsrækning til det fortsatte arbejde med evaluering i undervisningen gennem bud på, hvordan man skaber sammenhæng i evalueringerne og hvordan man kan arbejde videre med en SMTTE tænkning. www.liviskolen.dk

Liv i Skolen: Evalueringskultur i skolen. ----------------------- Liv i skolen ønsker med dette nummer bl.a. at give en håndsrækning til det fortsatte arbejde med evaluering i undervisningen gennem bud på, hvordan man skaber sammenhæng i evalueringerne og hvordan man kan arbejde videre med en SMTTE tænkning. www.liviskolen.dk

Læs hvordan skoler giver de nye elever en god start i bladet Liv i Skolen: Skolestart, www.liviskolen.dk

Læs hvordan skoler giver de nye elever en god start i bladet Liv i Skolen: Skolestart, www.liviskolen.dk

En del elever lægger stor vægt på det sociale liv og det gode kammeratskab, men mener da også det er vigtigt at lære noget fagligt. Både elever og lærere er opmærksomme på, at der skal indføres nye læringsformer end de traditionelle og flere skoler giver eksempler på, hvordan de allerede gør undervisningen mere varieret og samfundsrelevant for bl.a. at styrke elevernes engagement og selvstændighed og for at leve op til nogle af kompetencer, som fremtiden vil efterspørge…

En del elever lægger stor vægt på det sociale liv og det gode kammeratskab, men mener da også det er vigtigt at lære noget fagligt. Både elever og lærere er opmærksomme på, at der skal indføres nye læringsformer end de traditionelle og flere skoler giver eksempler på, hvordan de allerede gør undervisningen mere varieret og samfundsrelevant for bl.a. at styrke elevernes engagement og selvstændighed og for at leve op til nogle af kompetencer, som fremtiden vil efterspørge…

W I S E

W I S E

Liv i Skolen: Sundhed i skolen, www.liviskolen.dk

Liv i Skolen: Sundhed i skolen, www.liviskolen.dk

Liv i Skolen: Innovation i skolen --------------------Ved innovation forstås fornyelse – både i relation til nye ideer og i relation til udvikling af eksisterende ideer. En vellykket innovativ proces kræver, at tanken fremadrettes, samt at der anlægges nye perspektiver og vinkler på et givent problem. www.liviskolen.dk

Liv i Skolen: Innovation i skolen --------------------Ved innovation forstås fornyelse – både i relation til nye ideer og i relation til udvikling af eksisterende ideer. En vellykket innovativ proces kræver, at tanken fremadrettes, samt at der anlægges nye perspektiver og vinkler på et givent problem. www.liviskolen.dk

Tosprogede elever i skolen-----------------    Som artikler i dette nummer af Liv i Skolen angiver, kræver en god undervisning en forforståelse af elevernes forudsætninger, ligesom det er godt at lære sproget i en naturlig kontekst. Her kan et samarbejde mellem SFO og skolen styrke mulighederne for at komme ud og få oplevelser uden for skolen, som der kan sættes sprog på. www.liviskolen.dk

Tosprogede elever i skolen----------------- Som artikler i dette nummer af Liv i Skolen angiver, kræver en god undervisning en forforståelse af elevernes forudsætninger, ligesom det er godt at lære sproget i en naturlig kontekst. Her kan et samarbejde mellem SFO og skolen styrke mulighederne for at komme ud og få oplevelser uden for skolen, som der kan sættes sprog på. www.liviskolen.dk

Stopmotion-Explosion-Animate-Anything-and-Make-Movies-How-to-Make-Epic-Films-with-Everyday-Stuff

Stopmotion-Explosion-Animate-Anything-and-Make-Movies-How-to-Make-Epic-Films-with-Everyday-Stuff

Liv i Skolen: Udeundervisning i skolen. ------------------------Undersøgelser peger på, at udeskoletanken ikke blot kan stimulere læringen, men også har potentialer til at styrke elevernes sociale kompetencer, deres fysiske udvikling samt demokratiske og samfundsmæssige engagement. Så – ud med børnene, der er plads nok, både i skole og til hverdag. www.liviskolen.dk

Liv i Skolen: Udeundervisning i skolen. ------------------------Undersøgelser peger på, at udeskoletanken ikke blot kan stimulere læringen, men også har potentialer til at styrke elevernes sociale kompetencer, deres fysiske udvikling samt demokratiske og samfundsmæssige engagement. Så – ud med børnene, der er plads nok, både i skole og til hverdag. www.liviskolen.dk

Liv i Skolen: Internationalisering i skolen. --------------------------- Liv i Skolen giver  en række eksempler på skoler, elever og lærere, der systematisk har kontakt med elever i andre lande. Det kan f.eks. gøres, ved at en bestemt årgang år efter år besøger og har besøg af en tilsvarende årgang www.liviskolen.dk

Liv i Skolen: Internationalisering i skolen. --------------------------- Liv i Skolen giver en række eksempler på skoler, elever og lærere, der systematisk har kontakt med elever i andre lande. Det kan f.eks. gøres, ved at en bestemt årgang år efter år besøger og har besøg af en tilsvarende årgang www.liviskolen.dk

Pinterest
Søg