Udforsk disse idéer og meget mere!

Udforsk beslægtede emner

Moesgård, Jylland - kan spores tilbage til 1396. Den nuværende hovedbygning er opført i 1780-1784 af Christian Frederik Güldencrone efter tegninger af Christian Joseph Zuber

Moesgård, Jylland - kan spores tilbage til 1396. Den nuværende hovedbygning er opført i 1780-1784 af Christian Frederik Güldencrone efter tegninger af Christian Joseph Zuber

Lerchenborg Gods, Sjælland - Lerchenborg der oprindeligt hed Østrupgaard er en herregård og et gods der ligger i nærheden af Kalundborg oprettet i 1703 af den oprindelige landsby Østrups jorde. Den nuværende hovedbygning er opført 1743-1753 af general Christian Lerche (optaget i grevestanden 1751) som stamhuset for den danske lensgrevelige slægt Lerche-Lerchenborg. Det var administrativt centrum for Grevskabet Lerchenborg

Lerchenborg Gods, Sjælland - Lerchenborg der oprindeligt hed Østrupgaard er en herregård og et gods der ligger i nærheden af Kalundborg oprettet i 1703 af den oprindelige landsby Østrups jorde. Den nuværende hovedbygning er opført 1743-1753 af general Christian Lerche (optaget i grevestanden 1751) som stamhuset for den danske lensgrevelige slægt Lerche-Lerchenborg. Det var administrativt centrum for Grevskabet Lerchenborg

Bernstorff Slot, Sjælland - Bernstorff Slot er bygget i årene 1759-1765 til udenrigsminister J.H.E. Bernstorff. Det er den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin som har stået for udførelsen af bygningerne. Slottet forblev i familien Bernstorffs eje indtil begyndelsen af 1800-tallet. Senere blev det købt af Christian 8., der brugte det som sommerresidens. I dag er parken offentlig tilgængelig.

Bernstorff Slot, Sjælland - Bernstorff Slot er bygget i årene 1759-1765 til udenrigsminister J.H.E. Bernstorff. Det er den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin som har stået for udførelsen af bygningerne. Slottet forblev i familien Bernstorffs eje indtil begyndelsen af 1800-tallet. Senere blev det købt af Christian 8., der brugte det som sommerresidens. I dag er parken offentlig tilgængelig.

Dragsholm Slot er formentlig bygget af Roskildebispen i begyndelsen af 1200-tallet som et palatium, og i 1400-tallet bliver det ombygget til en solid forsvarsborg. Under Grevens Fejde bliver slottet voldsomt beskudt, og efter Reformationen beslaglægges det af kong Christian d. 3.. Kongen benytter herefter slottet som et statsfængsel for særligt prominente fanger, bl.a. Jarlen af Bothwell.

Dragsholm Slot er formentlig bygget af Roskildebispen i begyndelsen af 1200-tallet som et palatium, og i 1400-tallet bliver det ombygget til en solid forsvarsborg. Under Grevens Fejde bliver slottet voldsomt beskudt, og efter Reformationen beslaglægges det af kong Christian d. 3.. Kongen benytter herefter slottet som et statsfængsel for særligt prominente fanger, bl.a. Jarlen af Bothwell.

Lundegaard, Fyn -  ejedes i 1500-tallet af slægten Vestermand, som den senere ejer Ludvig Munk´s hustru Ellen Marsvin var beslægtet med. Det må formodes at Lundegaard har været Ellen Marsvin´s hjem efter ægteskabet med Munk, og til stadighed betragtede hun Lundegaard som sit hjem, på trods af de mægtige godsbesiddelser hun i øvrigt ejede. Det fremgår bl.a. af den omstændighed at hendes datter med Ludvig Munk, Kirsten Munk og kong Christian den IV´s bryllup stod på Lundegaard.

Lundegaard, Fyn - ejedes i 1500-tallet af slægten Vestermand, som den senere ejer Ludvig Munk´s hustru Ellen Marsvin var beslægtet med. Det må formodes at Lundegaard har været Ellen Marsvin´s hjem efter ægteskabet med Munk, og til stadighed betragtede hun Lundegaard som sit hjem, på trods af de mægtige godsbesiddelser hun i øvrigt ejede. Det fremgår bl.a. af den omstændighed at hendes datter med Ludvig Munk, Kirsten Munk og kong Christian den IV´s bryllup stod på Lundegaard.

Amalienborg Palace is the home of Queen Margrethe 2 and Prince Consort Henrik and Crown Prince Frederik, Crown Princess Mary and their children. The Palace consist of 4 similar palaces; King Christian 7’s Palace, King Christian 8’s Palace, King Frederik 8’s Palace and Christian 9’s Palace. It was built in the 1600’s by Queen Sophie Amalie. The Palace is located in Copenhagen.

Amalienborg Palace is the home of Queen Margrethe 2 and Prince Consort Henrik and Crown Prince Frederik, Crown Princess Mary and their children. The Palace consist of 4 similar palaces; King Christian 7’s Palace, King Christian 8’s Palace, King Frederik 8’s Palace and Christian 9’s Palace. It was built in the 1600’s by Queen Sophie Amalie. The Palace is located in Copenhagen.

Rosenfeldt, Sjælland - Rosenfeldt er bygget i 1774 af Reinhard Iselin, som en hovedgård. Hovedbygningen er opført i 1868-1870 ved H.S. Sibbern og ombygget i 1882 ved H.C. Glahn.  Arkitekten Christian Joseph Zuber opførte det endnu eksisterende ladegårdanlæg i klassicistisk stil 1776-77.

Rosenfeldt, Sjælland - Rosenfeldt er bygget i 1774 af Reinhard Iselin, som en hovedgård. Hovedbygningen er opført i 1868-1870 ved H.S. Sibbern og ombygget i 1882 ved H.C. Glahn. Arkitekten Christian Joseph Zuber opførte det endnu eksisterende ladegårdanlæg i klassicistisk stil 1776-77.

Kokkedal Slot, Sjælland - Slottet har sin oprindelse som fæstegård under Hirschholm Slot. I 1746 blev det udskilt og overdraget til gehejmeråd Christian August von Berckentin, der lod landstedet ("Landhaus Cockedahl") opføre som sommerbolig. Slottet blev tegnet af Johann Gottfried Rosenberg og var oprindeligt kun i én etage med mansardtag.

Kokkedal Slot, Sjælland - Slottet har sin oprindelse som fæstegård under Hirschholm Slot. I 1746 blev det udskilt og overdraget til gehejmeråd Christian August von Berckentin, der lod landstedet ("Landhaus Cockedahl") opføre som sommerbolig. Slottet blev tegnet af Johann Gottfried Rosenberg og var oprindeligt kun i én etage med mansardtag.

Glorup Herregård, Fyn - Opført i det 1500 århundrede, H.C. Andersen var en hyppig gæst på Glorup og opholdt sig der i sammenlagt ca. ét år af sit liv. [1]

Glorup Herregård, Fyn - Opført i det 1500 århundrede, H.C. Andersen var en hyppig gæst på Glorup og opholdt sig der i sammenlagt ca. ét år af sit liv. [1]

Eremitageslottet,Sjælland - er et kongeligt lystslot i Jægersborg Dyrehave nord for København, beliggende på det højeste punkt på Eremitagesletten. Slottet blev opført af arkitekten Lauritz de Thurah fra 1734 til 1736 for Kong Christian 6. som et sted, hvor kongen under sine parforcejagter kunne holde taffel.

Eremitageslottet,Sjælland - er et kongeligt lystslot i Jægersborg Dyrehave nord for København, beliggende på det højeste punkt på Eremitagesletten. Slottet blev opført af arkitekten Lauritz de Thurah fra 1734 til 1736 for Kong Christian 6. som et sted, hvor kongen under sine parforcejagter kunne holde taffel.

Pinterest
Søg