Udforsk disse idéer og meget mere!

Begrebet, at skulle ”Hjælpe til hjemme” dækkede over mange slags aktiviteter. Når nogle kammerater i skolen havde været fraværende, blev der ofte svaret, at man skulle hjælpe til hjemme. Det blev accepteret og blev noteret i protokollen. Det hændte nu aldrig for os børn, for Far mente, det var vigtigt at passe skolen. Vi gik kun i skole hver anden dag og vi skulle naturligvis også hjælpe til og jeg vil her give nogle eksempler på ”job”, hvormed vi blev aktiveret.

Begrebet, at skulle ”Hjælpe til hjemme” dækkede over mange slags aktiviteter. Når nogle kammerater i skolen havde været fraværende, blev der ofte svaret, at man skulle hjælpe til hjemme. Det blev accepteret og blev noteret i protokollen. Det hændte nu aldrig for os børn, for Far mente, det var vigtigt at passe skolen. Vi gik kun i skole hver anden dag og vi skulle naturligvis også hjælpe til og jeg vil her give nogle eksempler på ”job”, hvormed vi blev aktiveret.

I ferien 1922 var det, at Harald, svoger Christian og jeg besluttede os til sammen at foretage en tysklandsrejse. Årsagen var den for Tyskland sørgelige kendsgerning, at den tyske mark raslede nedad uge for uge, og at den danske krone i forhold til denne var "Hård valuta". I den uge, eller halve snes dage, vi var i det før så mægtige rige, var kursen således, at en rigsmark havde en værdi af een øre.

Emry – Tysklandsturen 1922

I ferien 1922 var det, at Harald, svoger Christian og jeg besluttede os til sammen at foretage en tysklandsrejse. Årsagen var den for Tyskland sørgelige kendsgerning, at den tyske mark raslede nedad uge for uge, og at den danske krone i forhold til denne var "Hård valuta". I den uge, eller halve snes dage, vi var i det før så mægtige rige, var kursen således, at en rigsmark havde en værdi af een øre.

"Livet i Måreskov Skole" - Harald - bror til Marias Morfar - var lærer ved Måreskov skole og skrev med sirlig skolemester skrift breve til Emry. Breve fra 1917 til 1923 er bevaret og digitaliseret samt illustreret med relevante billeder fra familiefotoalbummer. Harald skriver meget levende og hans helt specielle lidt selvironiske måde at skrive om livet i Måreskov skole er så herlig. Denne blog-post omhandler første del.

Livet i Måreskov Skole #1

"Livet i Måreskov Skole" - Harald - bror til Marias Morfar - var lærer ved Måreskov skole og skrev med sirlig skolemester skrift breve til Emry. Breve fra 1917 til 1923 er bevaret og digitaliseret samt illustreret med relevante billeder fra familiefotoalbummer. Harald skriver meget levende og hans helt specielle lidt selvironiske måde at skrive om livet i Måreskov skole er så herlig. Denne blog-post omhandler første del.

I løbet af besættelsestiden (1940-1945) var udbuddet af varer konstant faldende, særligt frem mod 1945. Hamstringsbølger, byttecentraler og rationeringsmærker var tidens svar på vareknaphed. Ruth Kølster som i de første år af besættelsen boede i Holbæk hos sine forældre har givet en beskrivelse af et par gæs som blev opfodret som supplement til jul og Nytår.

Gæs som supplement til Julen under besættelsen

I løbet af besættelsestiden (1940-1945) var udbuddet af varer konstant faldende, særligt frem mod 1945. Hamstringsbølger, byttecentraler og rationeringsmærker var tidens svar på vareknaphed. Ruth Kølster som i de første år af besættelsen boede i Holbæk hos sine forældre har givet en beskrivelse af et par gæs som blev opfodret som supplement til jul og Nytår.

Far var ikke nogen storryger, men han hyggede sig til tider med den lange pibe. Da det krævede en del tålmodighed først at stoppe den med lang tobak og dernæst at holde ild i den, var det mest en søndag eftermiddag det skete. Billedet med far og den lange pige er fra 1970-erne, men i Fars yngre dage kunne tobakken han røg sandsynligvis være et af mærkerne der blev reklameret med i Østrups Brugsforenings kontrabog fra 1940. - se link.

Far og Tobakken

Far var ikke nogen storryger, men han hyggede sig til tider med den lange pibe. Da det krævede en del tålmodighed først at stoppe den med lang tobak og dernæst at holde ild i den, var det mest en søndag eftermiddag det skete. Billedet med far og den lange pige er fra 1970-erne, men i Fars yngre dage kunne tobakken han røg sandsynligvis være et af mærkerne der blev reklameret med i Østrups Brugsforenings kontrabog fra 1940. - se link.

"Livet i Måreskov skole" fortsættelse - andet afsnit. Harald - bror til Marias Morfar - var lærer ved Måreskov skole og skrev med sirlig skolemester skrift breve til Emry. Breve fra 1917 til 1923 er bevaret og digitaliseret samt illustreret med relevante billeder fra familiefotoalbummer. Harald skriver meget levende og hans helt specielle lidt selvironiske måde at skrive om livet i Måreskov skole er så herlig. Denne blog-post omhandler andet afsnit.

Livet i Måreskov Skole #2

"Livet i Måreskov skole" fortsættelse - andet afsnit. Harald - bror til Marias Morfar - var lærer ved Måreskov skole og skrev med sirlig skolemester skrift breve til Emry. Breve fra 1917 til 1923 er bevaret og digitaliseret samt illustreret med relevante billeder fra familiefotoalbummer. Harald skriver meget levende og hans helt specielle lidt selvironiske måde at skrive om livet i Måreskov skole er så herlig. Denne blog-post omhandler andet afsnit.

Da det i dag i følge kalenderen er Fastelavn, kan det være interessant med et kig  i slægtskrøniken og se hvordan Marias Far - Aage Holm i sine "Erindringer fra et langt liv" har beskrevet Fastelavn på Amager - Øresundsvej 24.

Aages fastelavn – Amager ca 1925

Da det i dag i følge kalenderen er Fastelavn, kan det være interessant med et kig i slægtskrøniken og se hvordan Marias Far - Aage Holm i sine "Erindringer fra et langt liv" har beskrevet Fastelavn på Amager - Øresundsvej 24.

Den første uge af Ruths og Aages fjertur i Norge er beskrevet i “Turen til Norge 1948 #1“. I denne anden del af historie fortæller Ruth om hvordan den anden uge forløb og deres hjemrejse.

Den første uge af Ruths og Aages fjertur i Norge er beskrevet i “Turen til Norge 1948 #1“. I denne anden del af historie fortæller Ruth om hvordan den anden uge forløb og deres hjemrejse.

Emry Kølster (1881-1951) - Marias morfar der var skolelærer i Holbæk har i sine erindringer blandt andet beskrevet om fejring af julen. I denne blog-post har Emry beskrevet, hvordan julen blev fejret i hans barndom.

Emry – Julen i barndommen

Emry Kølster (1881-1951) - Marias morfar der var skolelærer i Holbæk har i sine erindringer blandt andet beskrevet om fejring af julen. I denne blog-post har Emry beskrevet, hvordan julen blev fejret i hans barndom.

Det med at huske mærkedage som fødselsdage og lignende er ikke min bedste spids-kompetence. Jeg kan godt komme til at glemme mine søstres fødselsdage. Jeg har her ”faldet” over en brev som Marias oldefar Villiam skrev til Marias morfar Emry. Villiam skrev altid meget morsomt i sin meget personlige skrivestil og det beskriver utrolig godt hvad jeg selv kan opleve. (se link)

Har du glemt en mærkedag?

Det med at huske mærkedage som fødselsdage og lignende er ikke min bedste spids-kompetence. Jeg kan godt komme til at glemme mine søstres fødselsdage. Jeg har her ”faldet” over en brev som Marias oldefar Villiam skrev til Marias morfar Emry. Villiam skrev altid meget morsomt i sin meget personlige skrivestil og det beskriver utrolig godt hvad jeg selv kan opleve. (se link)

Pinterest
Søg