Tháng Ba Tây Nguyên nắng rực lửa

@eatlovego #eatlovego @bynho #bynho
52 Pins19 Følgere
Bên ngoài bảo tàng Đăk Lăk, trời đẹp

Bên ngoài bảo tàng Đăk Lăk, trời đẹp

với Cựu hoàng Bảo Đại

với Cựu hoàng Bảo Đại

với Hoàng hậu Nam Phương

với Hoàng hậu Nam Phương

Tại Biệt điện

Tại Biệt điện

Đường vô bảo tàng

Đường vô bảo tàng

Cảnh đẹp ngây ngất

Cảnh đẹp ngây ngất

Đường vô bảo tàng

Đường vô bảo tàng

Cây cũng đẹp hết í

Cây cũng đẹp hết í

Bên ngoài Biệt điện

Bên ngoài Biệt điện

Biệt Điện Bảo Đại

Biệt Điện Bảo Đại

Pinterest
Søg