Tankebobler - En lille film om venskab

Tankebobler - En lille film om venskab

En tegnet dokumentarfilm om børns filosofiske tanker om venskabet på godt og ondt.

En tegnet dokumentarfilm om børns filosofiske tanker om venskabet på godt og ondt.

se, lyt og lær 1 om ordklasser og navneord - YouTube

se, lyt og lær 1 om ordklasser og navneord - YouTube

MaxiFilm – materiale | filmportalfyn.dk

MaxiFilm – materiale | filmportalfyn.dk

Introvideo til forældremøde - UgeskemaRevolutionen.dkUgeskemaRevolutionen.dk

Introvideo til forældremøde - UgeskemaRevolutionen.

Bag enhver handling ligger et behov 5 små film lavet i samarbejde med Filmkompagniet og er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Se eksempler på hvordan lærere arbej…

Bag enhver handling ligger et behov 5 små film lavet i samarbejde med Filmkompagniet og er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Se eksempler på hvordan lærere arbej…

Se et eksempel på en Flipped learning video, som fortæller hvordan man bruger læse-logbogen. Meningen er at klassen skal se filmen hjemme fær de møder op til undervisningen. Det gør at man fra timestart er klar til at arbejde frem for først at skulle lytte til et læreroplæg... De elever der har brug for at se video-oplægget flere gange har også mulighed for det....

Se et eksempel på en Flipped learning video, som fortæller hvordan man bruger læse-logbogen. Meningen er at klassen skal se filmen hjemme fær de møder op til undervisningen. Det gør at man fra timestart er klar til at arbejde frem for først at skulle lytte til et læreroplæg... De elever der har brug for at se video-oplægget flere gange har også mulighed for det....

de 7 gyldne kommaregler - YouTube

de 7 gyldne kommaregler - YouTube

(2015-04) Adverbier med eller uden -t. Erstat ordet med 'sandsynligvis' for at finde ud af, om det er et rent biord. Rene biord har ikke -t. Mådesbiord på -vis og -ig har.

Verbernes form: -t eller -ede i kort tillægsform

Substantiver: r-problemer med navneord i flertal

Substantiver: r-problemer med navneord i flertal

Om personkarakteristik - YouTube

Video til danskfaget om personkarakteristik.

Dansk udtale - de lange konsonanter - YouTube

Dansk udtale - de lange konsonanter - YouTube

Pinterest
Search