københavns bombardement

8 Pins10 Følgere
Københavns bombardement set fra volden ud for Rosenborg Slot. Himlen oplyses af congrevske raketter, og Vor Frue Kirkes tårn er i brand. En bombe eksploderer i forgrunden og oplyser scenen, hvor en officer er ved at bringe sin familie i sikkerhed. Derudover kan man bl.a. også se en mand på en båre fulgt af en kvinde. Maleriet er malet af Christoffer Wilhelm Eckersberg i 1807. Eckersberg var selv til stede i Købehavn under bombardementet.

Københavns bombardement set fra volden ud for Rosenborg Slot. Himlen oplyses af congrevske raketter, og Vor Frue Kirkes tårn er i brand. En bombe eksploderer i forgrunden og oplyser scenen, hvor en officer er ved at bringe sin familie i sikkerhed. Derudover kan man bl.a. også se en mand på en båre fulgt af en kvinde. Maleriet er malet af Christoffer Wilhelm Eckersberg i 1807. Eckersberg var selv til stede i Købehavn under bombardementet.

Frederik 6. er ofte som her malet i uniform. Dette portræt viser ham stående ved et bord. På bordet er anbragt dokumenter og bøger. Portrættet fremstiller dermed Frederik 6. som lærd og med militære dyder. Malet af Christoffer Wilhelm Eckersberg i 1825.

Frederik 6. er ofte som her malet i uniform. Dette portræt viser ham stående ved et bord. På bordet er anbragt dokumenter og bøger. Portrættet fremstiller dermed Frederik 6. som lærd og med militære dyder. Malet af Christoffer Wilhelm Eckersberg i 1825.

Skitsen viser krigsskib, der væltes på Nyholm. Malet den 20. oktober 1807 af Christoffer Wilhelm Eckersberg.

Skitsen viser krigsskib, der væltes på Nyholm. Malet den 20. oktober 1807 af Christoffer Wilhelm Eckersberg.

"Grund Tegning over Kjøbenhavns Ildebrand ved det engelske Bombardement fra den 2. til den 5. September 1807". De røde områder er områderne ramt af branden. Læg særligt mærke til "Frue Kirke".

"Grund Tegning over Kjøbenhavns Ildebrand ved det engelske Bombardement fra den 2. til den 5. September 1807". De røde områder er områderne ramt af branden. Læg særligt mærke til "Frue Kirke".

"Den rædsomste Nat i Kiöbenhavn imellem den 4. og 5. Sept 1807". Af Christian August Lorentzen.

"Den rædsomste Nat i Kiöbenhavn imellem den 4. og 5. Sept 1807". Af Christian August Lorentzen.

Frederik 6. i kroningsdragt. Til venstre ses kronen og bagved Frederik 6. står tronen. Malet af Wilhelm Ferdinand Bendz.

Frederik 6. i kroningsdragt. Til venstre ses kronen og bagved Frederik 6. står tronen. Malet af Wilhelm Ferdinand Bendz.

"Vor Frue Taarns Brand" af Christoffer Wilhelm Eckersberg.

"Vor Frue Taarns Brand" af Christoffer Wilhelm Eckersberg.

Historiedystens Frederik 6. (1768-1839). Frederik 6. var søn af den sindssyge Christian 7. og Caroline Mathilde, som blev bortvist fra hoffet, da Frederik var fire år gammel. Som 16-årig gennemførte han et statskup sammen med indflydelsesrige adelsmænd og overtog magten i Danmark. Han regerede i sin fars navn, indtil Christian 7. døde. Frederik 6. klædte sig helst i uniform, og det var sådan, at hans undersåtter mødte ham, når han spadserede i Frederiksberg Have.

Historiedystens Frederik 6. (1768-1839). Frederik 6. var søn af den sindssyge Christian 7. og Caroline Mathilde, som blev bortvist fra hoffet, da Frederik var fire år gammel. Som 16-årig gennemførte han et statskup sammen med indflydelsesrige adelsmænd og overtog magten i Danmark. Han regerede i sin fars navn, indtil Christian 7. døde. Frederik 6. klædte sig helst i uniform, og det var sådan, at hans undersåtter mødte ham, når han spadserede i Frederiksberg Have.


Flere idéer
Christian August Lorentzen (1749-1828): C.A. Lorentzens maleri af den afsluttende fase af Slaget på Reden er udført allerede i 1801. Det viser kronprins Frederik omgivet af sin stab på Kastelspynten klokken tre om eftermiddagen, da båden me

Christian August Lorentzen (1749-1828): C.A. Lorentzens maleri af den afsluttende fase af Slaget på Reden er udført allerede i 1801. Det viser kronprins Frederik omgivet af sin stab på Kastelspynten klokken tre om eftermiddagen, da båden me

norsk interiør 1814 - Google-søk

norsk interiør 1814 - Google-søk

Akvarellen viser den engelske parlamentærs modtagelse. På badebroen står Peymann i en rød uniform. Han modtager et brev af to blåklædte officerer i en båd med hvidt flag. I baggrunden skibene Trekroner og Lynetten. Dannebrog springer i luften. Kunstner og datering er ukendt.

Akvarellen viser den engelske parlamentærs modtagelse. På badebroen står Peymann i en rød uniform. Han modtager et brev af to blåklædte officerer i en båd med hvidt flag. I baggrunden skibene Trekroner og Lynetten. Dannebrog springer i luften. Kunstner og datering er ukendt.

"En dansk Søemand i engelsk Fangenskab, afslaaer Fjendens Guld, der tilbydes ham for at gaae i hans Tjeneste. Han peger paa det danske Flag (det eneste han har søgt at redde fra Skibet) som om han vilde sige "først lide alt end vanære dette""

"En dansk Søemand i engelsk Fangenskab, afslaaer Fjendens Guld, der tilbydes ham for at gaae i hans Tjeneste. Han peger paa det danske Flag (det eneste han har søgt at redde fra Skibet) som om han vilde sige "først lide alt end vanære dette""

Slaget på Reden malet af Christian August Lorentzen i 1801. Fremstillingen viser slaget kort før klokken 13 den 2. april 1801.

Slaget på Reden malet af Christian August Lorentzen i 1801. Fremstillingen viser slaget kort før klokken 13 den 2. april 1801.

Satiretegning viser "Raquettenmager Congreve".

Satiretegning viser "Raquettenmager Congreve".

Opråb til den københavnske befolkning op til Københavns Bombardement: "Medbrødre! efter at have bragt alt i den Orden, som Tiid og Omstændigheder bød, iiler jeg til Armeen [hæren], for med den saasnart mueligt [så snart som muligt] at virke til mine kiære Landsmænds Vel, dersom ikke snarlig Omstændigheder indtreffe som kan afgiøre alt, paa en efter mit Ønske ærefuld og fredelig Maade. Kiøbenhavn deen 12te August 1807 Frederik, Kronprinds"

Opråb til den københavnske befolkning op til Københavns Bombardement: "Medbrødre! efter at have bragt alt i den Orden, som Tiid og Omstændigheder bød, iiler jeg til Armeen [hæren], for med den saasnart mueligt [så snart som muligt] at virke til mine kiære Landsmænds Vel, dersom ikke snarlig Omstændigheder indtreffe som kan afgiøre alt, paa en efter mit Ønske ærefuld og fredelig Maade. Kiøbenhavn deen 12te August 1807 Frederik, Kronprinds"

Opråb til folket gjort klar til uddeling i tilfælde af, at det ikke lykkedes at komme til enighed under forhandlingerne om fred efter Slaget på Reden.

Opråb til folket gjort klar til uddeling i tilfælde af, at det ikke lykkedes at komme til enighed under forhandlingerne om fred efter Slaget på Reden.

"Söe Slaget paa Kiöbenhavns Rhed den 2. April 1801".  Ukendt kunstner, ukendt datering.

"Söe Slaget paa Kiöbenhavns Rhed den 2. April 1801". Ukendt kunstner, ukendt datering.

The Danish constitution:   Danmarks Riges Grundlov. I grundloven er det bestemt, at det danske monarki er konstitutionelt

The Danish constitution: Danmarks Riges Grundlov. I grundloven er det bestemt, at det danske monarki er konstitutionelt

Pinterest
Søg