Rate your own writing-- 1st & 2nd grades

A great visual rubric. It is so important for students to see models! Using a rubric scale to compare weak and strong writing models is a great way for students to begin to reflect on their own writing!

Blooms taxonomy og de danske læringsmål

Klik for at lukke billede, klik og træk for at flytte. Brug piletaster for at…

2.bs skriveraket. Sådan bliver din skrivning bedre.

2.bs skriveraket. Sådan bliver din skrivning bedre.

Hvordan runder du et emne, en time eller en læreproces af? Og hvor godt husker dine elever det, de har lært dagen efter? Eller en uge efter? Ved hjælp af en række teknikker, eleverne kan bruge til at bearbejde, strukturere, prioritere og formulere deres læring, kan du ikke blot gøre læringen mere synlig for eleverne, du kan også hjælpe dem med at få overblik over og huske, hvad de har lært.

Hvordan runder du et emne, en time eller en læreproces af? Og hvor godt husker dine elever det, de har lært dagen efter? Eller en uge efter? Ved hjælp af en række teknikker, eleverne kan bruge til at bearbejde, strukturere, prioritere og formulere deres læring, kan du ikke blot gøre læringen mere synlig for eleverne, du kan også hjælpe dem med at få overblik over og huske, hvad de har lært.

I øjeblikket arbejder vi udfra disse mål ift stavning / diktat i min 3. Klasse. Hver gang udskiftes øverste punkt selvfølgelig ift. hvilke sider vi arbejder med ;-)

I øjeblikket arbejder vi udfra disse mål ift stavning / diktat i min Klasse…

Læring i det 21. århundrede - Læring, undervisning og kompetenceløft

Læring i det århundrede ved Josefine Jack Eiby

Pinterest
Search