JOIN good forces

JOIN good forces

joingoodforces.no
JOIN good forces arbeider i land som reiser seg etter krig. I dag arbeider vi i DR Kongo der vi har et omfattende arbeid for å hjelpe voldtatte kvinner og barn.
JOIN good forces