When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

Klima og energi - vi har et ansvar

"Mor - pas på vor jord til jeg bliver stor" kørte i flere år som annonce for Bonus vindmøller i slutningen af firserne. Jeg bestræber mig på at gøre hvad jeg…
More
·
57 Pins
 3y
Collection by
Kommunen.dk har sørget for effektiv overskrift og passende billede til dette indlæg (bag login), der kan læses via link herunder. Jord, Word Search Puzzle, Link, Politics
Kommunen.dk har sørget for effektiv overskrift og passende billede til dette indlæg (bag login), der kan læses via link herunder.
Eller som Jens Peter Hansen fra cyklistforbundet sagde det: - Det er lidt ligesom med en slankekur. Hvis det kun er en kur, så nytter det ikke noget. Det skal være en livsstilsændring, for at det har effekt. Sådan skal verdensmålene også blive en omlægning af den måde, vi tænker på. Movies, Movie Posters, Films, Film Poster, Cinema, Movie, Film, Movie Quotes, Movie Theater
Eller som Jens Peter Hansen fra cyklistforbundet sagde det: - Det er lidt ligesom med en slankekur. Hvis det kun er en kur, så nytter det ikke noget. Det skal være en livsstilsændring, for at det har effekt. Sådan skal verdensmålene også blive en omlægning af den måde, vi tænker på.
At der skal betales bod for den teknologi, som skal hjælpe os ud af vor tids største krise, er principielt sort logik i en verden, der kalder på grøn handling. På den måde stadfæster vi, at vindmøller og solceller er et onde, som man kan kræve erstatning for - og ikke dét som de retligt er: et symbol på frihed, håb og overlevelse. Sort
At der skal betales bod for den teknologi, som skal hjælpe os ud af vor tids største krise, er principielt sort logik i en verden, der kalder på grøn handling. På den måde stadfæster vi, at vindmøller og solceller er et onde, som man kan kræve erstatning for - og ikke dét som de retligt er: et symbol på frihed, håb og overlevelse.
Nej - jeg opfatter mig ikke som nogen klimahelt. Jeg gør blot, hvad enhver ansvarlig bør gøre, og i kraft af mine diverse platforme har jeg mulighed for at gøre lidt mere end mange andre. Kraft
Nej - jeg opfatter mig ikke som nogen klimahelt. Jeg gør blot, hvad enhver ansvarlig bør gøre, og i kraft af mine diverse platforme har jeg mulighed for at gøre lidt mere end mange andre.
Dette indlæg var en direkte reaktion på et indlæg, hvor et byrådsmedlem luftede en bekymring om, at vindmøller måske kan medføre kræft.  Trump har ikke levet forgæves :-( Step Up, Wind Power, Us Presidents, Trumpet, Cancer, Trumpets
Dette indlæg var en direkte reaktion på et indlæg, hvor et byrådsmedlem luftede en bekymring om, at vindmøller måske kan medføre kræft. Trump har ikke levet forgæves :-(
Lad mig citere: "Vindmøllehadere er utilfredse med møllernes udseende, eller de frygter, at deres ejendoms salgsværdi falder, skriver dr. theol. Ole Jensen. ”Hvor meget skal en sådan perspektivløshed have lov at tælle, når truslen mod vore efterkommeres mulighed for at leve et tåleligt menneskeliv på det alleralvorligste er truet?”, spørger han." Ecards, Memes, Lily, E Cards, Meme
Lad mig citere: "Vindmøllehadere er utilfredse med møllernes udseende, eller de frygter, at deres ejendoms salgsværdi falder, skriver dr. theol. Ole Jensen. ”Hvor meget skal en sådan perspektivløshed have lov at tælle, når truslen mod vore efterkommeres mulighed for at leve et tåleligt menneskeliv på det alleralvorligste er truet?”, spørger han."
Indlæg i JP 12-10-2019. Budskab 1: Forbrug skaber CO2. Budskab 2: Der kan være ganske stor forskel på CO2 aftrykket fra samme type af produkt, og den dygtige CO2 opmærksomme producent fortjener anerkendelse af sin indsats. Budskab 3: Rigtig mange har alt for ringe en fornemmelse for, hvad der batter noget i kampen om at få nedbragt CO2 udledningen. Giv, Lingere, Person
Indlæg i JP 12-10-2019. Budskab 1: Forbrug skaber CO2. Budskab 2: Der kan være ganske stor forskel på CO2 aftrykket fra samme type af produkt, og den dygtige CO2 opmærksomme producent fortjener anerkendelse af sin indsats. Budskab 3: Rigtig mange har alt for ringe en fornemmelse for, hvad der batter noget i kampen om at få nedbragt CO2 udledningen.
Selvfølgelig var jeg ikke inhabil. Faktisk ville det være mere relevant (og stadig langt ude) at snakke om inhabilitet, hver gang vi diskuterer cykling, idet jeg jo sidder i Cyklistforbundets hovedbestyrelse og personligt cykler meget. Men det er der jo ingen, der kunne drømme om. Vindmøller har desværre fået en helt speciel status hvad angår nogle - heldigvis få - borgeres lyst til at klage. Randers, Gang, Politicians
Selvfølgelig var jeg ikke inhabil. Faktisk ville det være mere relevant (og stadig langt ude) at snakke om inhabilitet, hver gang vi diskuterer cykling, idet jeg jo sidder i Cyklistforbundets hovedbestyrelse og personligt cykler meget. Men det er der jo ingen, der kunne drømme om. Vindmøller har desværre fået en helt speciel status hvad angår nogle - heldigvis få - borgeres lyst til at klage.
Jeg genfandt dette 5 år gamle indlæg. I indlægget refererer jeg til en annonce fra vindmøllefabrikken Bonus tilbage i slutningen af 80'erne: "Mor - pas på vor jord til jeg bliver stor", hvor teksten var ledsaget af et billede af en baby. Denne annonce - og mit indlæg - er stadig helt aktuelt. Baby, Baby Humor, Infant, Babies, Babys
Jeg genfandt dette 5 år gamle indlæg. I indlægget refererer jeg til en annonce fra vindmøllefabrikken Bonus tilbage i slutningen af 80'erne: "Mor - pas på vor jord til jeg bliver stor", hvor teksten var ledsaget af et billede af en baby. Denne annonce - og mit indlæg - er stadig helt aktuelt.
Respons på, at vindmøllemodstandere i Tønder ikke brød sig om, at jeg bidrager til debatten med faktuelle informationer. Bullet Journal
Respons på, at vindmøllemodstandere i Tønder ikke brød sig om, at jeg bidrager til debatten med faktuelle informationer.
Klimaforandringer kender hverken sogne- eller kommunegrænser. Om der kommer møller op i Tønder eller Randers har samme positive effekt. Specielt i Tønder er der rigtig god plads: Pt. har de 2 møller mod 49 i Randers (navhøjder > 50 meter) Plads
Klimaforandringer kender hverken sogne- eller kommunegrænser. Om der kommer møller op i Tønder eller Randers har samme positive effekt. Specielt i Tønder er der rigtig god plads: Pt. har de 2 møller mod 49 i Randers (navhøjder > 50 meter)
Endeligt et medie, der tager fat i hvad jeg opfatter som magtfordrejning af en kgl. bygningsinspektør, der mener at hele den grønne bølge blot er en undskyldning for at tjene penge på at sætte vindmøller op. Når han interviewessom kgl. bygningsinspektør skal han ikke bekymre sig om motiver. Harness
Endeligt et medie, der tager fat i hvad jeg opfatter som magtfordrejning af en kgl. bygningsinspektør, der mener at hele den grønne bølge blot er en undskyldning for at tjene penge på at sætte vindmøller op. Når han interviewessom kgl. bygningsinspektør skal han ikke bekymre sig om motiver.
Pt. forsøger vindmøllemodstandere ihærdig på at få mig erklæret inhabil. Denne artikel fortæller om, hvordan jeg også ren fysisk er blevet forsøgt frataget taleretten.
Pt. forsøger vindmøllemodstandere ihærdig på at få mig erklæret inhabil. Denne artikel fortæller om, hvordan jeg også ren fysisk er blevet forsøgt frataget taleretten.
I flere omgange er Randers blevet nævnt i debat om vindmøller ved Vandel. Jeg gør i dette indlæg opmærksom på, at nej'et til Binderup ikke har noget  faglig belæg, men er alene et udtryk for flertallets leflen for protesterende borgere og hensyntagen til politiske alliancer i Byrådet. Alene, Fag
I flere omgange er Randers blevet nævnt i debat om vindmøller ved Vandel. Jeg gør i dette indlæg opmærksom på, at nej'et til Binderup ikke har noget faglig belæg, men er alene et udtryk for flertallets leflen for protesterende borgere og hensyntagen til politiske alliancer i Byrådet.
Altinget ringede for at høre min mening og Danmarks Vindmølleforening + Vindmølleindustrien = Wind Denmark. Jeg håber min bekymring om manglende lokal forankring bliver gjort til skamme (og lokal forankring er ikke blot at give lokalområdet nogle penge - de skal støttes i selv at tage initiativet). Blotter, Pie Chart
Altinget ringede for at høre min mening og Danmarks Vindmølleforening + Vindmølleindustrien = Wind Denmark. Jeg håber min bekymring om manglende lokal forankring bliver gjort til skamme (og lokal forankring er ikke blot at give lokalområdet nogle penge - de skal støttes i selv at tage initiativet).
Tredje gang jeg får et tweet videreformidlet i magasinet Danske Kommuner :-)
Tredje gang jeg får et tweet videreformidlet i magasinet Danske Kommuner :-)
Måske pga. mine 15 år som forsker er jeg noget optaget af, at anerkendt viden og data lægges til grund for beslutninger. Tag f.eks. vindmølle området: Det skriger til himlen, hvorledes nogle kommunalpolitikere baserer deres stillingtagen på sociale mediers myter om alskens dårligdom pga. af vindmøller.
Måske pga. mine 15 år som forsker er jeg noget optaget af, at anerkendt viden og data lægges til grund for beslutninger. Tag f.eks. vindmølle området: Det skriger til himlen, hvorledes nogle kommunalpolitikere baserer deres stillingtagen på sociale mediers myter om alskens dårligdom pga. af vindmøller.
Anden gang jeg får et tweet videreformidlet i magasinet Danske Kommuner
Anden gang jeg får et tweet videreformidlet i magasinet Danske Kommuner
Min kommentar: Grøn omstilling er meget mere en blot at producere vedvarende energi fra vindmøller. Målet med grøn omstilling er at minimere brugen af vort fælles atmosfæriske affaldsdepot for vores drivhusgasaffald. I Danmark har vi besluttet at være fossilfrie i 2050. Vindmøller vil udgøre et væsentlig element sammen med sol og biobrændsler.  Teknisk kan det lade sig gøre. Energistyrelsen har regnet på forskellige scenarier. Nu er der en afbrudshyppighed på knap 45 minutter. Et vind- eller bri Hansen, Words, Sun, Horse
Min kommentar: Grøn omstilling er meget mere en blot at producere vedvarende energi fra vindmøller. Målet med grøn omstilling er at minimere brugen af vort fælles atmosfæriske affaldsdepot for vores drivhusgasaffald. I Danmark har vi besluttet at være fossilfrie i 2050. Vindmøller vil udgøre et væsentlig element sammen med sol og biobrændsler. Teknisk kan det lade sig gøre. Energistyrelsen har regnet på forskellige scenarier. Nu er der en afbrudshyppighed på knap 45 minutter. Et vind- eller bri
Hvad er det den gode Michael ikke forstår? - at en byrådspolitiker ka føle ansvar for det klima og den verden, som vore børn og børnebørn skal leve i? Desuagtet at jeg i mange år som politiker har været ganske tydelig om min holdning til nødvendigheden af at producere vedvarende energi på en samfundsøkonomisk fornuftig måde, bliver det næppe sidste gang, at jeg bliver skudt i skoene, at min mening bunder i min ansættelse som energipolitisk senioranalytiker hos Danmarks Vindmølleforening.
Hvad er det den gode Michael ikke forstår? - at en byrådspolitiker ka føle ansvar for det klima og den verden, som vore børn og børnebørn skal leve i? Desuagtet at jeg i mange år som politiker har været ganske tydelig om min holdning til nødvendigheden af at producere vedvarende energi på en samfundsøkonomisk fornuftig måde, bliver det næppe sidste gang, at jeg bliver skudt i skoene, at min mening bunder i min ansættelse som energipolitisk senioranalytiker hos Danmarks Vindmølleforening.
Rigtig glad ved, at et samlet udvalg bakkede op om mit dagsordenforslag om at der skal ske en helhedsorienteret planlægning for Overgaard. Seks uger tidligere stod jeg mutters alene med det synspunkt. Desktop Screenshot
Rigtig glad ved, at et samlet udvalg bakkede op om mit dagsordenforslag om at der skal ske en helhedsorienteret planlægning for Overgaard. Seks uger tidligere stod jeg mutters alene med det synspunkt.
Det er mig uforståeligt, at man som politiker den ene dag kan deltage i kampagne, der gør opmærksom på vores enorme klimaudfordring og næste dag stemmer nej til vindmølle projekt, der kunne spare os for 800.000 ton CO2 Ene
Det er mig uforståeligt, at man som politiker den ene dag kan deltage i kampagne, der gør opmærksom på vores enorme klimaudfordring og næste dag stemmer nej til vindmølle projekt, der kunne spare os for 800.000 ton CO2
Ærgrer mig i den grad, men godt at TV2OJ bidrager til at gøre opmærksom på mit fejltryk. Vil langt hellere udstille min fejl frem for at fremstå som om jeg støttede beslutning om ikke at igangsætte behandling af vindmølle projekt, der til fulde passer til vor Kommuneplan og så rigelig overholder kriterier for støj, skygge og afstand. Skygge, Wind Turbine, Structures, Youtube, Instagram, Youtubers, Youtube Movies
Ærgrer mig i den grad, men godt at TV2OJ bidrager til at gøre opmærksom på mit fejltryk. Vil langt hellere udstille min fejl frem for at fremstå som om jeg støttede beslutning om ikke at igangsætte behandling af vindmølle projekt, der til fulde passer til vor Kommuneplan og så rigelig overholder kriterier for støj, skygge og afstand.
Velfærdslisten stiller ændringsforslag om at droppe Binderup projektet, og i stedet iværksætte en ny demokratisk og strategisk planlægning på energiområdet. Der henvises til, at borgerne ved vedtagelse af vindmølleplan ikke anede , hvad der var på vej. Kasper Fuhr var udvalgsformand for Miljø- og teknik i 2010 - hvad gjorde han for at engagere borgerne? Jeg skrev dette indlæg, der også blev bragt i Amtsavisen.
Velfærdslisten stiller ændringsforslag om at droppe Binderup projektet, og i stedet iværksætte en ny demokratisk og strategisk planlægning på energiområdet. Der henvises til, at borgerne ved vedtagelse af vindmølleplan ikke anede , hvad der var på vej. Kasper Fuhr var udvalgsformand for Miljø- og teknik i 2010 - hvad gjorde han for at engagere borgerne? Jeg skrev dette indlæg, der også blev bragt i Amtsavisen.