Kræft - mutationer uden for generne

Celler og cellekerner

Celler og cellekerner

Det centrale dogme beskriver, hvordan DNA kopieres (replikation) eller aflæses til mRNA (transkription) for at blive oversat til protein (translation).

Det centrale dogme beskriver, hvordan DNA kopieres (replikation) eller aflæses til mRNA (transkription) for at blive oversat til protein (translation).

Transkription, hvor RNA-polymerase syntetitserer en mRNA-streng (lilla) ud fra de komplementære nukleotider i DNA'et.

Transkription, hvor RNA-polymerase syntetitserer en mRNA-streng (lilla) ud fra de komplementære nukleotider i DNA'et.

Den dobbeltstrengede DNA-kæde som foldes op i et kromosom. De to DNA-strenge holdes sammen af hydrogenbindinger mellem de baseparrende, komplementære nukleotider.

Den dobbeltstrengede DNA-kæde som foldes op i et kromosom. De to DNA-strenge holdes sammen af hydrogenbindinger mellem de baseparrende, komplementære nukleotider.

Replikation af de to modsatrettede DNA-strenge, som resulterer i en kopiering af DNA'et. De nye DNA-strenge (rødlig) startes fra primerne (røde kugler) og syntetiseres af DNA-polymerase i retningen 5' til 3'.

Replikation af de to modsatrettede DNA-strenge, som resulterer i en kopiering af DNA'et. De nye DNA-strenge (rødlig) startes fra primerne (røde kugler) og syntetiseres af DNA-polymerase i retningen 5' til 3'.

Når vores gener oversættes til protein, sker det via et mellemtrin hvor genkoden kopieres til et mRNA molekyle. Dette molekyle oversættes af tRNA molekyler til protein. Forskernes nye resultater viser, at tRNA molekylerne i vores celler har forskellig præference for at oversætte mRNA molekyler fra gener med forskellige funktioner, fx vækstgener eller differentieringsgener.

Når vores gener oversættes til protein, sker det via et mellemtrin hvor genkoden kopieres til et mRNA molekyle. Dette molekyle oversættes af tRNA molekyler til protein. Forskernes nye resultater viser, at tRNA molekylerne i vores celler har forskellig præference for at oversætte mRNA molekyler fra gener med forskellige funktioner, fx vækstgener eller differentieringsgener.

Translationen hvor protein dannes fra mRNA. tRNA baseparrer til det næste ledige codon på mRNA-strengen. tRNA'et indsætter dermed den passende aminosyre i den voksende aminosyrekæde, der bliver det nye protein.

Translationen hvor protein dannes fra mRNA. tRNA baseparrer til det næste ledige codon på mRNA-strengen. tRNA'et indsætter dermed den passende aminosyre i den voksende aminosyrekæde, der bliver det nye protein.

Fra DNA til protein

Fra DNA til protein

Mere information om kræft og øvelser der kan laves i forbindelse med besøg ved Skoletjenesten

Mere information om kræft og øvelser der kan laves i forbindelse med besøg ved Skoletjenesten

Den genetiske kode

Den genetiske kode

Pinterest
Søg