3D

9 Pins65 Følgere
Mickey playing the sax. 3D-doodler 2014 :)

Mickey playing the sax. 3D-doodler 2014 :)

Dragon, electric wire, Ida Exner 2011

Dragon, electric wire, Ida Exner 2011

Umbrella 2015. Olivia Troest & Ida Exner

Umbrella 2015. Olivia Troest & Ida Exner

Umbrella made from paper and straws. Ida & Olivia 2016

Umbrella made from paper and straws. Ida & Olivia 2016

Wallnutshell ship. Ida Exner. 2015

Wallnutshell ship. Ida Exner. 2015

bird, electric wire, Ida Exner 2008

bird, electric wire, Ida Exner 2008

paper mache, Ida Exner 2008

paper mache, Ida Exner 2008

electric wire, Ida Exner 2011

electric wire, Ida Exner 2011

'far' electric wire, Ida Exner 2011

'far' electric wire, Ida Exner 2011

Pinterest
Søg