Kongerækken, Danish Monarks through from year 0950 - 2012.

Kongerækken, Danish Monarchs through from year 950 -

The Battle of Copenhagen: Nelson's British Fleet sails up the Royal Channel to attack the Danish Fleet and the Trekroner Citadel. The 3 British ships aground are to the right: Bellona, Russell and Agamemnon

Admiral Lord Nelson’s ‘hardest fought battle’, against the Danish Fleet and the Danish Capital City of Copenhagen on April 1801

Flåden forlader København

After the British victory at The battle of Copenhagen - The Danish were forced to surrender the hole Danish navy. Danish sailors looking on in frustration and anger as the English sail away whit all the Danish warships.

Copenhagen, battle of, 2 April 1801

Map Of The Battle Of Copenhagen by Alexander Keith Johnston

Opråb til den københavnske befolkning op til Københavns Bombardement: "Medbrødre! efter at have bragt alt i den Orden, som Tiid og Omstændigheder bød, iiler jeg til Armeen [hæren], for med den saasnart mueligt [så snart som muligt] at virke til mine kiære Landsmænds Vel, dersom ikke snarlig Omstændigheder indtreffe som kan afgiøre alt, paa en efter mit Ønske ærefuld og fredelig Maade. Kiøbenhavn deen 12te August 1807 Frederik, Kronprinds"

Opråb til den københavnske befolkning op til Københavns Bombardement: "Medbrødre! efter at have bragt alt i den Orden, som Tiid og Omstændigheder bød, iiler jeg til Armeen [hæren], for med den saasnart mueligt [så snart som muligt] at virke til mine kiære Landsmænds Vel, dersom ikke snarlig Omstændigheder indtreffe som kan afgiøre alt, paa en efter mit Ønske ærefuld og fredelig Maade. Kiøbenhavn deen 12te August 1807 Frederik, Kronprinds"

"Den rædsomste Nat i Kiöbenhavn imellem den 4. og 5. Sept 1807". Af Christian August Lorentzen.

"Den rædsomste Nat i Kiöbenhavn imellem den 4. og 5. Sept 1807". Af Christian August Lorentzen.

Frederik 6. i kroningsdragt. Til venstre ses kronen og bagved Frederik 6. står tronen. Malet af Wilhelm Ferdinand Bendz.

Frederik 6. i kroningsdragt. Til venstre ses kronen og bagved Frederik 6. står tronen. Malet af Wilhelm Ferdinand Bendz.

"Grund Tegning over Kjøbenhavns Ildebrand ved det engelske Bombardement fra den 2. til den 5. September 1807". De røde områder er områderne ramt af branden. Læg særligt mærke til "Frue Kirke".

"Grund Tegning over Kjøbenhavns Ildebrand ved det engelske Bombardement fra den 2. til den 5. September 1807". De røde områder er områderne ramt af branden. Læg særligt mærke til "Frue Kirke".

Eckersberg: The Bombardment of Copenhagen seen from Nørreport.... "The Second Battle of Copenhagen (or the Bombardment of Copenhagen) (16 August – 5 September 1807) was a British bombardment of Copenhagen in order to seize the Dano-Norwegian fleet, during the Napoleonic Wars."

Eckersberg: The Bombardment of Copenhagen seen from Nørreport.... "The Second Battle of Copenhagen (or the Bombardment of Copenhagen) (16 August – 5 September 1807) was a British bombardment of Copenhagen in order to seize the Dano-Norwegian fleet, during the Napoleonic Wars."

Christian August Lorentzen (1749-1828): Parti af Frederiksholms Kanal,  1794

Christian August Lorentzen (1749-1828): Parti af Frederiksholms Kanal, 1794

Pinterest
Search