Sommerfugle i området

14 pins2 følgere
Brunlig Perlemorsommerfugl (Boloria selene) Kendetegn: Vingefang: 33-44 mm. Man skal se på sømmånerne på undersiden af bagvingerne, som indad begrænses af skarpt v-formede sorte pletter. Levested: Forekommer lokalt på enge, i moser og skovlysninger Udbredelse: Arten er i rivende tilbagegang. Før i tiden fandtes Brunlig Perlemorsommerfugl stort set over alt i landet, men arten er ved at forsvinde fra Fyn og Sjælland. Æggene lægges på eller nær violer, som larverne lever på

Brunlig Perlemorsommerfugl (Boloria selene) Kendetegn: Vingefang: 33-44 mm. Man skal se på sømmånerne på undersiden af bagvingerne, som indad begrænses af skarpt v-formede sorte pletter. Levested: Forekommer lokalt på enge, i moser og skovlysninger Udbredelse: Arten er i rivende tilbagegang. Før i tiden fandtes Brunlig Perlemorsommerfugl stort set over alt i landet, men arten er ved at forsvinde fra Fyn og Sjælland. Æggene lægges på eller nær violer, som larverne lever på

Lille Ildfugl (Lycaena phlaeas) Kendetegn: Forvingeoversiden er gyldent skinnende orange, med adskillige sorte pletter og grålig kant og søm. Bagvingeoversiden er ensfarvet grå, dog er der ved spidsen og sømmet en orange stribe. Levested: Overalt, på en lang række forskellige landskabstyper, dog oftest varme steder som overdrev, enge og ruderater.

Lille Ildfugl (Lycaena phlaeas) Kendetegn: Forvingeoversiden er gyldent skinnende orange, med adskillige sorte pletter og grålig kant og søm. Bagvingeoversiden er ensfarvet grå, dog er der ved spidsen og sømmet en orange stribe. Levested: Overalt, på en lang række forskellige landskabstyper, dog oftest varme steder som overdrev, enge og ruderater.

Almindelig Blåfugl (Polyommatus icarus) Kendetegn: Vingefang: 24-32 mm. Hannens overside er skinnende lys blå med en lysere isblå forkant af forvingen. Hunnens overside varierer fra ensfarvede brune eksemplarer til eksemplarer med udbredt blå bestøvning.  Karakteristisk er en sort plet på forvingen indenfor midtpletten. Levested: Arten lever i kolonier på mange forskellige typer af tørre og varme lokaliteter, men den kan findes så at sige overalt i Danmark

Almindelig Blåfugl (Polyommatus icarus) Kendetegn: Vingefang: 24-32 mm. Hannens overside er skinnende lys blå med en lysere isblå forkant af forvingen. Hunnens overside varierer fra ensfarvede brune eksemplarer til eksemplarer med udbredt blå bestøvning. Karakteristisk er en sort plet på forvingen indenfor midtpletten. Levested: Arten lever i kolonier på mange forskellige typer af tørre og varme lokaliteter, men den kan findes så at sige overalt i Danmark

Grønåret Kålsommerfugl (Pieris napi) Vingefang: 37-48 mm. Vingeoversiderne er helt hvide, bortset fra forvingespidsen, som er sort. Desuden kan man på oversiden ane de tydelige grønne årer på undersiden, som har givet sommerfuglen sit navn. Levested: Ses overalt. Grønåret Kålsommerfugl er en af de almindeligste sommerfugle i Danmark. Flugten er rolig, selv når man skræmmer den. Larven lever på korsblomstrende planter som Løgkarse, Engkarse og Vejsennep, kun sjældent kål, som mange ellers…

Grønåret Kålsommerfugl (Pieris napi) Vingefang: 37-48 mm. Vingeoversiderne er helt hvide, bortset fra forvingespidsen, som er sort. Desuden kan man på oversiden ane de tydelige grønne årer på undersiden, som har givet sommerfuglen sit navn. Levested: Ses overalt. Grønåret Kålsommerfugl er en af de almindeligste sommerfugle i Danmark. Flugten er rolig, selv når man skræmmer den. Larven lever på korsblomstrende planter som Løgkarse, Engkarse og Vejsennep, kun sjældent kål, som mange ellers…

Okkergul Randøje (Coenonympha pamphilus) Kendetegn: Vingefang: 24-34 mm. Vingeoversiden er gylden-orange med et sort plet ved forvingespidsen og en svag, lys tegning på bagvingerne. Levested: Arten findes på et bredt udvalg af forskellige åbne (eller halvåbne) biotoper, men har en forkærlighed for tørre - ofte sandede - steder med græsser. Den lader ikke til at have specielle præferencer indenfor blomstervalg, men ses alligevel påfaldende ofte på mælkebøtter, tidsler, eller Blåhat.

Okkergul Randøje (Coenonympha pamphilus) Kendetegn: Vingefang: 24-34 mm. Vingeoversiden er gylden-orange med et sort plet ved forvingespidsen og en svag, lys tegning på bagvingerne. Levested: Arten findes på et bredt udvalg af forskellige åbne (eller halvåbne) biotoper, men har en forkærlighed for tørre - ofte sandede - steder med græsser. Den lader ikke til at have specielle præferencer indenfor blomstervalg, men ses alligevel påfaldende ofte på mælkebøtter, tidsler, eller Blåhat.

Foto/billede af Stor Kålsommerfugl (Pieris brassicae)Kendetegn: Vingefang: 50-65. Stor sommerfugl. Hannen helt hvid, bortset fra forvingespidsen, som er sort, og en enkelt mørk plet på bagvingens kant. Hunnen er lidt større, og har desuden to mørke pletter på forvingen. Levested: Overalt. Ynder at lægge æg på kål

Foto/billede af Stor Kålsommerfugl (Pieris brassicae)Kendetegn: Vingefang: 50-65. Stor sommerfugl. Hannen helt hvid, bortset fra forvingespidsen, som er sort, og en enkelt mørk plet på bagvingens kant. Hunnen er lidt større, og har desuden to mørke pletter på forvingen. Levested: Overalt. Ynder at lægge æg på kål

Rødplettet Blåfugl (Aricia agestis) Kendetegn: Vingefang: 23-28 mm. Oversiden er chokoladebrun med orange sømmåner. Undersiden er typisk blåfugletegnet med orange sømmåner og sorte pletter. Kroppen har tit lidt blålige hår. Selvom arten ikke har nogle blå skæl, virker den blålig, når den flyver. Levested: I små kolonier på varme, lavtvoksende, blomsterrige og tørre biotoper.

Rødplettet Blåfugl (Aricia agestis) Kendetegn: Vingefang: 23-28 mm. Oversiden er chokoladebrun med orange sømmåner. Undersiden er typisk blåfugletegnet med orange sømmåner og sorte pletter. Kroppen har tit lidt blålige hår. Selvom arten ikke har nogle blå skæl, virker den blålig, når den flyver. Levested: I små kolonier på varme, lavtvoksende, blomsterrige og tørre biotoper.

Admiral (Vanessa atalanta) Vingefang: 50-60 mm. Bagvingen har orangerøde sømbånd med sorte pletter. Forvingen har et orangerødt bånd på tværs af vingen, og vingespidsen er sort med hvide kantpletter. Undersiden er i mørke nuancer og med et kompliceret mønster af matte farver og øjepletter. Levested: Admiralen ses hvor der vokser brændenælde. Den tiltrækkes af mange forskellige blomster. Den ses også i stort tal på nedfaldsfrugter. Under trækket kan den ses overalt.

Admiral (Vanessa atalanta) Vingefang: 50-60 mm. Bagvingen har orangerøde sømbånd med sorte pletter. Forvingen har et orangerødt bånd på tværs af vingen, og vingespidsen er sort med hvide kantpletter. Undersiden er i mørke nuancer og med et kompliceret mønster af matte farver og øjepletter. Levested: Admiralen ses hvor der vokser brændenælde. Den tiltrækkes af mange forskellige blomster. Den ses også i stort tal på nedfaldsfrugter. Under trækket kan den ses overalt.

Dagpåfugleøje (Aglais io) Kendetegn: Vingefang: 52-65 mm. Oversiden er mørkerød med store øjepletter på begge vingepar. Øjepletterne gør sommerfuglen mere synlig, men virker skræmmende på især insektædende fugle. Undersiden er mørkmarmoreret i sorte, brune og grå farver Levested: Ses overalt. i store bevoksninger af Hjortetrøst kan man være heldig at se i tusindvis af de mørke sommerfugle.

Dagpåfugleøje (Aglais io) Kendetegn: Vingefang: 52-65 mm. Oversiden er mørkerød med store øjepletter på begge vingepar. Øjepletterne gør sommerfuglen mere synlig, men virker skræmmende på især insektædende fugle. Undersiden er mørkmarmoreret i sorte, brune og grå farver Levested: Ses overalt. i store bevoksninger af Hjortetrøst kan man være heldig at se i tusindvis af de mørke sommerfugle.

Gul Høsommerfugl (Colias hyale) Kendetegn: Vingefang: 43-50 mm. Hannen er ægte lysegul med sort søm i forvingen og sort bestøvet bagvingesøm. Hunnen er grønlig hvid med samme sorte søm. Karakteristiske gule pletter i hannens sorte forvingesøm. Undersiden ensfarvet gullig grøn Levested: Gul Høsommerfugl trækker langt og hurtigt og ses allevegne, men den tiltrækkes især til varme, tørre steder med mange blomster og halvhøjt græs f.eks. Grusgrave. Tiltrækkes af lucerne

Gul Høsommerfugl (Colias hyale) Kendetegn: Vingefang: 43-50 mm. Hannen er ægte lysegul med sort søm i forvingen og sort bestøvet bagvingesøm. Hunnen er grønlig hvid med samme sorte søm. Karakteristiske gule pletter i hannens sorte forvingesøm. Undersiden ensfarvet gullig grøn Levested: Gul Høsommerfugl trækker langt og hurtigt og ses allevegne, men den tiltrækkes især til varme, tørre steder med mange blomster og halvhøjt græs f.eks. Grusgrave. Tiltrækkes af lucerne


Flere idéer
Pinterest
Søg