Slægt

Introduktion til slægtsforskning — Slægt og Data - DIS-Danmark

Introduktion til slægtsforskning — Slægt og Data - DIS-Danmark

Tersløse - Landsbymiljø  -  2377

Tersløse - Landsbymiljø - 2377

Tersløse - Landsbymiljø  -  2377_2

Tersløse - Landsbymiljø - 2377_2

Stemningsbillede venligst udlånt af tilfreds kunde som valgte, at få fremstillet 2 stk. anetavler på henholdsvis hver sin slægt.   Stamtavlen kommer virkelig til sin ret og fremstår dekorativ og kan hurtig blive et spændende samtaleemne.

Stemningsbillede venligst udlånt af tilfreds kunde som valgte, at få fremstillet 2 stk. anetavler på henholdsvis hver sin slægt. Stamtavlen kommer virkelig til sin ret og fremstår dekorativ og kan hurtig blive et spændende samtaleemne.

Gram Slot, Jylland - er et tidligere kongeslot, hvis historie går tilbage til 1232, hvor det nævnes i Kong Valdemar Sejrs Jordebog, hvor den hørte under kronen. Det var dengang en borg, der lå cirka 3 km. nordvest for det nuværende slot. I 1314 hørte det under hertug Erik 2. af Sønderjyllands slægt. Det vides ikke hvor hovedbygningen lå på dette tidspunkt, men der er flere voldsteder i omegnen. Ved slutningen af 1300-tallet overgår Gram Henneke Limbek, som var en søn af Claus Limbek.

Gram Slot, Jylland - er et tidligere kongeslot, hvis historie går tilbage til 1232, hvor det nævnes i Kong Valdemar Sejrs Jordebog, hvor den hørte under kronen. Det var dengang en borg, der lå cirka 3 km. nordvest for det nuværende slot. I 1314 hørte det under hertug Erik 2. af Sønderjyllands slægt. Det vides ikke hvor hovedbygningen lå på dette tidspunkt, men der er flere voldsteder i omegnen. Ved slutningen af 1300-tallet overgår Gram Henneke Limbek, som var en søn af Claus Limbek.

normanner_stormynd - Slægt træet for Haraldsen og Hansen efterkommer

normanner_stormynd - Slægt træet for Haraldsen og Hansen efterkommer

Så er vores skillaer i blomst. Skilla (Scilla) er en slægt med ca. 90 arter af løgvækster, der findes i det meste af Eurasien og Afrika. Den til venstre er importeret fra Herlev, Marias mor var meget glad for den.

Så er vores skillaer i blomst. Skilla (Scilla) er en slægt med ca. 90 arter af løgvækster, der findes i det meste af Eurasien og Afrika. Den til venstre er importeret fra Herlev, Marias mor var meget glad for den.

Lerchenborg Gods, Sjælland - Lerchenborg der oprindeligt hed Østrupgaard er en herregård og et gods der ligger i nærheden af Kalundborg oprettet i 1703 af den oprindelige landsby Østrups jorde. Den nuværende hovedbygning er opført 1743-1753 af general Christian Lerche (optaget i grevestanden 1751) som stamhuset for den danske lensgrevelige slægt Lerche-Lerchenborg. Det var administrativt centrum for Grevskabet Lerchenborg

Lerchenborg Gods, Sjælland - Lerchenborg der oprindeligt hed Østrupgaard er en herregård og et gods der ligger i nærheden af Kalundborg oprettet i 1703 af den oprindelige landsby Østrups jorde. Den nuværende hovedbygning er opført 1743-1753 af general Christian Lerche (optaget i grevestanden 1751) som stamhuset for den danske lensgrevelige slægt Lerche-Lerchenborg. Det var administrativt centrum for Grevskabet Lerchenborg

Sure moser og tørvemoser.  Mose betegner et vedvarende sumpet vådområde. Mange moser er opstået ved tilslemning af søer. Det vil i første omgang føre til dannelsen af en lavmose, som har mange træk fælles med den oprindelige sø. Mange lavmoser er derfor både mineralrige og neutrale eller basiske. Under specielle forhold fortsætter moseopbygningen ved opvækst af forskellige tørvemosser (Sphagnum), sådan at der dannes en højmose, hvor forholdene er kendetegnet ved mineralfattigdom og sur…

Sure moser og tørvemoser. Mose betegner et vedvarende sumpet vådområde. Mange moser er opstået ved tilslemning af søer. Det vil i første omgang føre til dannelsen af en lavmose, som har mange træk fælles med den oprindelige sø. Mange lavmoser er derfor både mineralrige og neutrale eller basiske. Under specielle forhold fortsætter moseopbygningen ved opvækst af forskellige tørvemosser (Sphagnum), sådan at der dannes en højmose, hvor forholdene er kendetegnet ved mineralfattigdom og sur…

Frederik 9. - Frederik 9. (Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg) (11. marts 1899 – 14. januar 1972) , dansk konge af den Glücksburgske (Lyksborgske) slægt 1947-1972

Frederik 9. - Frederik 9. (Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg) (11. marts 1899 – 14. januar 1972) , dansk konge af den Glücksburgske (Lyksborgske) slægt 1947-1972

Sure moser og tørvemoser.  Mose betegner et vedvarende sumpet vådområde. Mange moser er opstået ved tilslemning af søer. Det vil i første omgang føre til dannelsen af en lavmose, som har mange træk fælles med den oprindelige sø. Mange lavmoser er derfor både mineralrige og neutrale eller basiske. Under specielle forhold fortsætter moseopbygningen ved opvækst af forskellige tørvemosser (Sphagnum), sådan at der dannes en højmose, hvor forholdene er kendetegnet ved mineralfattigdom og sur…

Sure moser og tørvemoser. Mose betegner et vedvarende sumpet vådområde. Mange moser er opstået ved tilslemning af søer. Det vil i første omgang føre til dannelsen af en lavmose, som har mange træk fælles med den oprindelige sø. Mange lavmoser er derfor både mineralrige og neutrale eller basiske. Under specielle forhold fortsætter moseopbygningen ved opvækst af forskellige tørvemosser (Sphagnum), sådan at der dannes en højmose, hvor forholdene er kendetegnet ved mineralfattigdom og sur…

Slægt træet for Haraldsen og Hansen efterkommer

Slægt træet for Haraldsen og Hansen efterkommer

Skovsgaard Gods, Langeland -Skovsgaard Gods kan fører sin historie tilbage til det trettende århundrede, første kendte ejer var Peder Modeskal hvis slægt sad med godset til 1760 hvorefter Mikkelsen familien ejede godset indtil 1979 hvor Frøken Ellen Fuglede testamenterede Skovsgaard til Danmarks Naturfond.

Skovsgaard Gods, Langeland -Skovsgaard Gods kan fører sin historie tilbage til det trettende århundrede, første kendte ejer var Peder Modeskal hvis slægt sad med godset til 1760 hvorefter Mikkelsen familien ejede godset indtil 1979 hvor Frøken Ellen Fuglede testamenterede Skovsgaard til Danmarks Naturfond.

Menneskeofringer. ”På et fastsat tidspunkt mødes alle folkeslag af samme navn og samme slægt, repræsenteret ved udsendinge, i en skov af fædrene viet, af frygt omgivet, fra urtiden hellig. Der fejrer de med et menneskeoffer på de forsamledes vegne den grufulde begyndelse til deres barbariske kult”.  Denne beretning er fra den romerske historiker Tacitus, der beskrev forholdene hos semnonerne, en germansk stamme, i 1. årh. e.v.t.. Her er måske forklaringen på, hvad der skete med…

Menneskeofringer. ”På et fastsat tidspunkt mødes alle folkeslag af samme navn og samme slægt, repræsenteret ved udsendinge, i en skov af fædrene viet, af frygt omgivet, fra urtiden hellig. Der fejrer de med et menneskeoffer på de forsamledes vegne den grufulde begyndelse til deres barbariske kult”. Denne beretning er fra den romerske historiker Tacitus, der beskrev forholdene hos semnonerne, en germansk stamme, i 1. årh. e.v.t.. Her er måske forklaringen på, hvad der skete med…

Slægt og data

Slægt og data

Pinterest
Søg