Pinterest
Det gamle Gisselfeld i Sydsjælland blev ødelagt under Grevens Fejde. Det tilhørte rigsråd Johan Oxe, der som andre adelige på Sjælland hurtigt var gået over til grev Christoffer. Under folkerejsningen sidst i 1534 blev han imidlertid angrebet af bønder og borgere på sin gård Nielstrup på Lolland og dræbt, da hans eget gevær sprængtes. Hans søn, den senere rigshofmester Peder Oxe, arvede godset og måtte naturligvis tænke på disse begivenheder, da han byggede sin nye gård fra 1547. Den blev…

Det gamle Gisselfeld i Sydsjælland blev ødelagt under Grevens Fejde. Det tilhørte rigsråd Johan Oxe, der som andre adelige på Sjælland hurtigt var gået over til grev Christoffer. Under folkerejsningen sidst i 1534 blev han imidlertid angrebet af bønder og borgere på sin gård Nielstrup på Lolland og dræbt, da hans eget gevær sprængtes. Hans søn, den senere rigshofmester Peder Oxe, arvede godset og måtte naturligvis tænke på disse begivenheder, da han byggede sin nye gård fra 1547. Den blev…

Landbrugets indførelse i Norden. Landbrugets indførelse var den største forandring, der skete i menneskets lange historie. Mens jægerne og fiskerne var afhængige alene af naturens ressourcer, kunne de første bønder i Nordeuropa både jage og fiske, men også som det vigtigste selv fremstille fødevarer. Det betød mere arbejde men også mad til flere munde, og befolkningen voksede.  Det krævede plads at dyrke korn og opdrætte husdyr. Mennesket greb nu for alvor ind i naturens orden. Skoven blev…

Landbrugets indførelse i Norden. Landbrugets indførelse var den største forandring, der skete i menneskets lange historie. Mens jægerne og fiskerne var afhængige alene af naturens ressourcer, kunne de første bønder i Nordeuropa både jage og fiske, men også som det vigtigste selv fremstille fødevarer. Det betød mere arbejde men også mad til flere munde, og befolkningen voksede. Det krævede plads at dyrke korn og opdrætte husdyr. Mennesket greb nu for alvor ind i naturens orden. Skoven blev…

Landbrugets indførelse i Norden. Landbrugets indførelse var den største forandring, der skete i menneskets lange historie. Mens jægerne og fiskerne var afhængige alene af naturens ressourcer, kunne de første bønder i Nordeuropa både jage og fiske, men også som det vigtigste selv fremstille fødevarer. Det betød mere arbejde men også mad til flere munde, og befolkningen voksede.  Det krævede plads at dyrke korn og opdrætte husdyr. Mennesket greb nu for alvor ind i naturens orden. Skoven blev…

Landbrugets indførelse i Norden. Landbrugets indførelse var den største forandring, der skete i menneskets lange historie. Mens jægerne og fiskerne var afhængige alene af naturens ressourcer, kunne de første bønder i Nordeuropa både jage og fiske, men også som det vigtigste selv fremstille fødevarer. Det betød mere arbejde men også mad til flere munde, og befolkningen voksede. Det krævede plads at dyrke korn og opdrætte husdyr. Mennesket greb nu for alvor ind i naturens orden. Skoven blev…

Ofringerne i Vimose. Ofringerne i Vimose tog til i mængde for lidt over 2000 år siden. I tiden umiddelbart før Kristi fødsel ofrede de lokale bønder lerkar, fødevarer og dyr. Tit blev dyret parteret og kun udvalgte dele tøjret til en pæl. Måske spiste man resten i forbindelse med offerceremonien?  Omkring vor tidsregning blev de første våben ofret i Vimose: et enægget sværd og 12 små lansespidser. Knap 100 år senere ofredes der igen hærudstyr: mindst 50 lanser, spyd, sværd, skjolde, bælter…

Ofringerne i Vimose. Ofringerne i Vimose tog til i mængde for lidt over 2000 år siden. I tiden umiddelbart før Kristi fødsel ofrede de lokale bønder lerkar, fødevarer og dyr. Tit blev dyret parteret og kun udvalgte dele tøjret til en pæl. Måske spiste man resten i forbindelse med offerceremonien? Omkring vor tidsregning blev de første våben ofret i Vimose: et enægget sværd og 12 små lansespidser. Knap 100 år senere ofredes der igen hærudstyr: mindst 50 lanser, spyd, sværd, skjolde, bælter…

Når bønder elsker (1942)

Når bønder elsker (1942)

Cand.selv – Fra byboere til bønder – en blog om hverdagen, selvforsyning, håndarbejde og gør-det-selv

Cand.selv – Fra byboere til bønder – en blog om hverdagen, selvforsyning, håndarbejde og gør-det-selv

Ny nordisk mad kan hjælpe fattige bønder

Ny nordisk mad kan hjælpe fattige bønder

I Agricola er du og dine medspillere bønder i det 17. århundrede. I starter alle ud med hver jeres lille træhytte og et stykke jord og skal derfra

I Agricola er du og dine medspillere bønder i det 17. århundrede. I starter alle ud med hver jeres lille træhytte og et stykke jord og skal derfra

Bønder, loftet i Rosenborgs riddersal. Begyndelsen af 1700-tallet

Bønder, loftet i Rosenborgs riddersal. Begyndelsen af 1700-tallet

London Mining, der står bag mineplaner i Grønland, er blevet upopulære hos bønder fra Sierra Leone.

Afrikanske bønder føler sig snydt af engelsk mineselskab

London Mining, der står bag mineplaner i Grønland, er blevet upopulære hos bønder fra Sierra Leone.

Cand.selv – Side 4 – Fra byboere til bønder – en blog om hverdagen, selvforsyning, håndarbejde og gør-det-selv

Cand.selv – Side 4 – Fra byboere til bønder – en blog om hverdagen, selvforsyning, håndarbejde og gør-det-selv

Fra byboere til bønder - en blog om hverdagen, selvforsyning, håndarbejde og gør-det-selv

Fra byboere til bønder - en blog om hverdagen, selvforsyning, håndarbejde og gør-det-selv

Svenstrup Gods -  fejrede den 11. december 2001 sit 250 års jubilæum i samme families eje. I 10 generationer er godset gået i arv fra far til søn i en ubrudt kæde. Det er en lang og fantastisk historie, hvor det smukke midtsjællandske gods har dannet rammen om familiens liv under meget forskellige vilkår. Det starter under enevælden med hoveri og livegne bønder og ender i vore dages moderne demokratiske samfund.

Svenstrup Gods - fejrede den 11. december 2001 sit 250 års jubilæum i samme families eje. I 10 generationer er godset gået i arv fra far til søn i en ubrudt kæde. Det er en lang og fantastisk historie, hvor det smukke midtsjællandske gods har dannet rammen om familiens liv under meget forskellige vilkår. Det starter under enevælden med hoveri og livegne bønder og ender i vore dages moderne demokratiske samfund.

Bandmedlemmer. fra det nordkoreanske militærband spiller koncert for bønder.  //absurd

Bandmedlemmer. fra det nordkoreanske militærband spiller koncert for bønder. //absurd

Ofringerne i Vimose. Ofringerne i Vimose tog til i mængde for lidt over 2000 år siden. I tiden umiddelbart før Kristi fødsel ofrede de lokale bønder lerkar, fødevarer og dyr. Tit blev dyret parteret og kun udvalgte dele tøjret til en pæl. Måske spiste man resten i forbindelse med offerceremonien?  Omkring vor tidsregning blev de første våben ofret i Vimose: et enægget sværd og 12 små lansespidser. Knap 100 år senere ofredes der igen hærudstyr: mindst 50 lanser, spyd, sværd, skjolde, bælter…

Ofringerne i Vimose. Ofringerne i Vimose tog til i mængde for lidt over 2000 år siden. I tiden umiddelbart før Kristi fødsel ofrede de lokale bønder lerkar, fødevarer og dyr. Tit blev dyret parteret og kun udvalgte dele tøjret til en pæl. Måske spiste man resten i forbindelse med offerceremonien? Omkring vor tidsregning blev de første våben ofret i Vimose: et enægget sværd og 12 små lansespidser. Knap 100 år senere ofredes der igen hærudstyr: mindst 50 lanser, spyd, sværd, skjolde, bælter…

Landbrugets indførelse i Norden. Landbrugets indførelse var den største forandring, der skete i menneskets lange historie. Mens jægerne og fiskerne var afhængige alene af naturens ressourcer, kunne de første bønder i Nordeuropa både jage og fiske, men også som det vigtigste selv fremstille fødevarer. Det betød mere arbejde men også mad til flere munde, og befolkningen voksede.  Det krævede plads at dyrke korn og opdrætte husdyr. Mennesket greb nu for alvor ind i naturens orden. Skoven blev…

Landbrugets indførelse i Norden. Landbrugets indførelse var den største forandring, der skete i menneskets lange historie. Mens jægerne og fiskerne var afhængige alene af naturens ressourcer, kunne de første bønder i Nordeuropa både jage og fiske, men også som det vigtigste selv fremstille fødevarer. Det betød mere arbejde men også mad til flere munde, og befolkningen voksede. Det krævede plads at dyrke korn og opdrætte husdyr. Mennesket greb nu for alvor ind i naturens orden. Skoven blev…