"Ready to start a rebellion, kid?" The world has been under a dictatorship like ruling. All forms of creativity have been banned, and anyone caught will be executed. Our job is to ignite the revolution in the mass of the country, starting with our squadron of rebels. -Tsun

So, I may or may not have made an inhuman noise when I saw him. He's the perfect Axiom! Axiom Dean <<< idk who this boy is butnI love him

Afbeeldingsresultaat voor Anime

Xavier // 19 // Calm serious collected hates those that hurt girls protective // modeling

Картинки по запросу anime boy white hair yellow eyes

" He yells at you. "But, you got hurt, (choose name)!" You yell back. If that raiding party comes back, I'll give 'em their money's worth!

#wattpad #ngu-nhin Nơi xả ảnh anime : anime girl, anime boy, phong cảnh, đôi khi là mấy thứ fanart anime linh tinh. Vì mình thích ngắm mấy girl nên anime girl là chủ yếu, nhưng không có nghĩa là không có mấy cái kia nha. Vào đây mọi người sẽ không cần lo việc nguồn ảnh nhé, chất lượng ảnh cũng đảm bảo tốt. Có hứng t...

[SƯU TẦM] Anime Art - #7: Artist: きのこ姫 - Anime girl

#wattpad #ngu-nhin Nơi xả ảnh anime : anime girl, anime boy, phong cảnh, đôi khi là mấy thứ fanart anime linh tinh. Vì mình thích ngắm mấy girl nên anime girl là chủ yếu, nhưng không có nghĩa là không có mấy cái kia nha. Vào đây mọi người sẽ không cần lo việc nguồn ảnh nhé, chất lượng ảnh cũng đảm bảo tốt. Có hứng t...

Pinterest
Search