Foldebog om sammensatte ord - 3.kl værkstedsarbejde

Foldebog om sammensatte ord - 3.kl værkstedsarbejde

Svensk grammatik på arabiska - om man har någon elev som är speciellt intresserad av grammatik så kan man tipsa dem om de här filmerna på Youtube. Vår modersmålsstödjare på arabiska tyckte filmerna var mycket bra.

Svensk grammatik på arabiska - om man har någon elev som är speciellt intresserad av grammatik så kan man tipsa dem om de här filmerna på Youtube. Vår modersmålsstödjare på arabiska tyckte filmerna var mycket bra.

Pärlor på svenska : böcker för barn och ungdomar med svenska som andraspråk

Pärlor på svenska : böcker för barn och ungdomar med svenska som andraspråk

SR Sagor på svenska och minoritetsspråk

SR Sagor på svenska och minoritetsspråk

Hej svenska! - ett interaktivt stöd för svenskinlärning. Våra elever på Bas gillar den här sajten där man kan träna på ord i olika teman, t.ex. bostad, mat, kläder, siffror/bokstäver, hälsa och familj.

Hej svenska! - ett interaktivt stöd för svenskinlärning. Våra elever på Bas gillar den här sajten där man kan träna på ord i olika teman, t.ex. bostad, mat, kläder, siffror/bokstäver, hälsa och familj.

Lär dig svenska har gjort flashcards till drygt 8400 svenska ord. Ordnade enligt det Europeiska systemet A1, A2 osv. Lite svårt för stv 1 men ska visa eleverna ändå.

Lär dig svenska har gjort flashcards till drygt 8400 svenska ord. Ordnade enligt det Europeiska systemet A1, A2 osv. Lite svårt för stv 1 men ska visa eleverna ändå.

¿Qué ves? ¿Qué están haciendo? | Get students talking. | Present Progressive Practice! | Spanish Class

¿Qué ves? ¿Qué están haciendo? | Get students talking. | Present Progressive Practice! | Spanish Class

Prepositioner

Prepositioner

Pinterest
Søg