ORGANISATIONSUDVIKLING // Intern værdiproces, Slagelse Kommune

Når 8000 medarbejdere i en kommune som Slagelse skal definere et fælles værdisæt, kræver det tydelig og vedkommende kommunikation. Vi lagde en kommunikationsstrategi for processen og udviklede et koncept, der var med til at gøre en abstrakt værdidebat konkret og meningsfuld. Materialet i kampagnen ansporede ledere og medarbejdere til at lære hinanden at kende på tværs af afdelinger og til at forholde sig aktivt til udformningen af de nye værdier.
9 Pins17 Followers
En gartner, en dagplejer og en kommunaldirektør fortæller sammen med en række andre medarbejdere fra Slagelse Kommune om hvad en god arbejdsdag er for dem i vores film, som fungerede som inspiration på de følgende værdidebatter rundt om på kommunens arbejdspladser.

En gartner, en dagplejer og en kommunaldirektør fortæller sammen med en række andre medarbejdere fra Slagelse Kommune om hvad en god arbejdsdag er for dem i vores film, som fungerede som inspiration på de følgende værdidebatter rundt om på kommunens arbejdspladser.

I magasinet Værdinyt er medarbejderne i centrum. Medarbejdere, der fortæller om deres arbejdsdag, medarbejdere, der fortæller om deres forventninger til værdiprocessen og medarbejdere, der deler deres erfaringer med at implementere værdierne.

I magasinet Værdinyt er medarbejderne i centrum. Medarbejdere, der fortæller om deres arbejdsdag, medarbejdere, der fortæller om deres forventninger til værdiprocessen og medarbejdere, der deler deres erfaringer med at implementere værdierne.

I designet var en analog 'loaderbar' på magasinets forside indikatoren for, hvor langt værdiprocessen var kommet.

I designet var en analog 'loaderbar' på magasinets forside indikatoren for, hvor langt værdiprocessen var kommet.

Værdinyt udkom fem gange i løbet af den ni måneder lange proces, og Cumuli fungerede som skrivende redaktion.

Værdinyt udkom fem gange i løbet af den ni måneder lange proces, og Cumuli fungerede som skrivende redaktion.

Posters og postkort spredte værdierne ud til alle arbejdspladser, så man dagligt kunne blive mindet om det fælles værdisæt.

Posters og postkort spredte værdierne ud til alle arbejdspladser, så man dagligt kunne blive mindet om det fælles værdisæt.

Kommunens medarbejdere var engagerede i værdiprocessen rundt om på arbejdspladserne.

Kommunens medarbejdere var engagerede i værdiprocessen rundt om på arbejdspladserne.

Vi producerede flyers og kreative indslag som postkort og værditræer alt sammen i en sammenhængende visuel identitet.

Vi producerede flyers og kreative indslag som postkort og værditræer alt sammen i en sammenhængende visuel identitet.

Da værdiordene var udvalgt skulle deres betydning i Slagelse Kommune defineres. Vi skabte den formulering, der var tro mod de mange værdiord, som medarbejderne havde indsendt.

Da værdiordene var udvalgt skulle deres betydning i Slagelse Kommune defineres. Vi skabte den formulering, der var tro mod de mange værdiord, som medarbejderne havde indsendt.

Værdipost i forskellige varianter.

Værdipost i forskellige varianter.

Pinterest
Search