DESIGN // RESC

Faglig tyngde, solid viden og personligt touch er grundværdierne for Rednings- og sikkerhedscenter, RESC. Centeret ønskede at skærpe deres identitet som selvstændig institution under Slagelse kommune og at fremhæve deres fokus på højt kvalificeret viden. Cumuli udviklede et helt nyt koncept for kommunikation og formidling – herunder nyt navn, identitet, ikonografi, web, tekst og fotolinje.
8 Pins17 Followers
Grafikken tager derfor udgangspunkt i det formsprog, der knytter sig til henvisningsskilte, hvor konventioner og hurtig aflæsning er i fokus.

Graphics are based on the idiom related to safety and warning signs - conventions and being able to quickly understand them are in focus.

Visitkort / brevlinje med piktogrammer og den gennemgående grønne farve.

Business cards / letters with pictograms and the consistent green color.

De fagspecifikke kurser hos RESC er kernen i virksomheden og fagområderne har derfor fået hver deres tydelige indgang på forsiden i form af piktogrammer.

The sectoral courses at RESC are the core of business and therefor each discipline has been given a clear entry on the front page designed as pictograms.

Grafik til kursusmateriale. Farver og femte element er hentet i Slagelse Kommunes eksisterende designguide, men er brugt på en ny måde. Piktogrammerne kan bruges som et add on til logoet for hvert af de specifikke kursusområder.

Graphics for course material. Colors and fifth element are from Slagelse municipality's existing design guide, but they have been used in a new way. The pictograms can be used as an add on to the logo of each of the specific courses.

Cumuli har fotograferet medarbejdere, træningssituationer og faciliteter, så både faglighed og menneskelighed skinner igennem på samtlige motiver.

Cumuli has photographed employees training, events and facilities, in order for both professionalism and human character to shine through in all photos.

Pinterest
Search