BRANDING // Geopark Odsherred

Det unikke istidslandskab i Odsherred har gennem tiderne haft indflydelse på kulturhistorien, det har tiltrukket kunstnere og skabt grobund for dyrkning af råvarer af en særlig kvalitet. Området modtog i september 2014 den officielle Unesco-udnævnelse som geopark. Cumuli har udviklet visuel identitet og skiltelayout til Geoparken.
15 Pins17 Followers
Eksempler på infografik anvendt på skilte: Tidslinjer fra Jordens opståen til idag og for kvartærtiden

Examples of infographics used on signs: Timelines from Earth's origin until today and the Quaternary period.

Kort over Geoparken med de 51 seværdigheder inden for landskab, kulturhistorie, kunst og råvarer

Map of the Geopark with the 51 attractions in landscape, cultural history, art and commodities.

GRAFISK ELEMENT / De tre "Odsherred-buer" er karakteristiske for landskabet og træder tydeligt frem i et luftfoto. Som grafisk element bruges derfor buerne tegnet som stiliserede koter.

GRAPHICAL ELEMENT / The three "Odsherred-loops" are great characteristics in the landscape and stand out in an aerial photo. The arches are used as a graphic element with stylized contour lines.

-

Design Strategy, Branding, Impressions

Geoparkens fire kerneområder visualiseres med farvede markører

The four core areas of the Geopark areas are visualized with colored markers.

Fødevaremærkning for produkter, der enten er dyrket, forarbejdet eller produceret i Geopark Odsherred

Food labeling for products that are either grown, manufactured or produced in the Geopark Odsherred.

INFOGRAFIK til skiltene på kunstruten: For at undgå at skrive direkte på malerierne er der til alle billeder udviklet en stregtegning til info om motiv og landskab.

INFOGRAPHIC for signs on the art route: To avoid writing directly on the paintings a drawing of all photos have been developed to describe motive and landscape.


More ideas
Pinterest
Search