Carina Graver-Brandes

Carina Graver-Brandes

Carina Graver-Brandes
Flere idéer fra Carina
קלוז אפ: מעצבים חדר של נערה לקראת שנת הלימודים החדשה | בניין ודיור

קלוז אפ: מעצבים חדר של נערה לקראת שנת הלימודים החדשה | בניין ודיור

Интерьер - Проект "Комната для девочки-подростка"

Интерьер - Проект "Комната для девочки-подростка"

lejardindeclaire_inspi_bois_4.jpg

lejardindeclaire_inspi_bois_4.jpg

Plywood wardrobe draft for a private bungalow by bougiandbo

Plywood wardrobe draft for a private bungalow by bougiandbo

Skoskabe fra Ikea monteret i et asymmetrisk forløb på væggen i entreen. Afrundet ovenpå med krydsfiner, der fungerer som hylder og giver en flot finish.<br />Foto: Hanne Gabel Christensen<br />

Skoskabe fra Ikea monteret i et asymmetrisk forløb på væggen i entreen. Afrundet ovenpå med krydsfiner, der fungerer som hylder og giver en flot finish.<br />Foto: Hanne Gabel Christensen<br />

Floating nightstand #homedecor #DIY http://www.petrashop.com/

Floating nightstand #homedecor #DIY http://www.petrashop.com/

Floating nightstand #homedecor #DIY http://www.petrashop.com/

Floating nightstand #homedecor #DIY http://www.petrashop.com/

Folding sofa in an Airstream

Folding sofa in an Airstream

expandable bed

expandable bed

Pull-out Daybed components...from step 5 More

Pull-out Daybed components...from step 5 More